https://www.cik.bg/bg/decisions/420/2021-07-07График за провеждане на предизборни събрания в населените места на община Добричка от политическите партии и коалиции, във връзка с произвеждането на  избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 11 юли 2021 година, в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19

График маршрути за пилотиране на изборните материали и членове на СИК на 10.07.2021 /събота/ - за община Добричка, град Добрич за провеждане на избори за народни представители на 11.07.2021 г.

 

Списък на секциите, в които ще се произведе машинно гласуване

 

С Ъ О Б Щ Е Н ИЕ : Във връзка с постъпило писмо на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, организира демонстрационно пробно гласуване по общини като в Община Добричка машина ще бъде поставена във фоайето на ДТ „Йордан Йовков” на 01.07.2021г. от 10:00ч. до 17:00ч., на 02.07.2021г. от 10:00ч. до 17:00ч. и 03.07.2021г. от 10:00ч. до 17:00ч.

 

С Ъ О Б Щ Е Н ИЕ : Обучават членовете на СИК в община Добричка на 06 юли 2021 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно осигурено дежурство на служители от общинската администрация във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 

РЕШЕНИЯ НА РИК - ДОБРИЧ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СИК

РЕШЕНИЕ №127 - НС Добрич, 7.07.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №121 - НС Добрич, 6.07.2021 г. - ОТНОСНО: реда за предаване на СИК на формуляри от секционни протоколи № 96-НС-хм (за отчитане на резултатите от гласуването) и Приложение № 96-НС-кр (за извършване на преброяване на контролните разписки) в особени случаи или при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

РЕШЕНИЕ №112 - НС Добрич, 6.07.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №111 - НС Добрич, 5.07.2021 г. - ОТНОСНО: действия в особени случаи или при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване.

РЕШЕНИЕ №104 - НС Добрич, 5.07.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №100 - НС Добрич, 3.07.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №90 - НС Добрич, 2.07.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №89 - НС Добрич, 1.07.2021 г. - ОТНОСНО: Определяне общия брой на членовете на секциите за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Осми изборен район – Добрички

РЕШЕНИЕ №88 - НС Добрич, 1.07.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №78 - НС Добрич, 30.06.2021 г. - ОТНОСНО: назначаване състав на ПСИК в Община Добричка за провеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

РЕШЕНИЕ №75 - НС Добрич, 30.06.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №71 - НС Добрич, 28.06.2021 г. - ОТНОСНО: приемане на график и утвърждаване на програма за обучението на членовете на секционните избирателни комисии в Осми изборен район - Добрички за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

РЕШЕНИЕ №57 - НС Добрич, 15.06.2021 г. - ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение №56-НС от 14.06.2021г. на РИК – Добрич за назначаване на СИК на територията на Община Добричка, , при провеждане на изборите народни представители, насрочени на 11 юли 2021г.

РЕШЕНИЕ №56 - НС Добрич, 14.06.2021 г. - ОТНОСНО: назначаване на СИК и утвърждаване на списък с резервни членове на територията на Община Добричка за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г.

РЕШЕНИЕ №17 - НС Добрич, 28.05.2021 г. - ОТНОСНО: състав и разпределение на ръководни места в СИК на територията на Община Добричка, при провеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

 

РЕШЕНИЯ НА ЦИК

РЕШЕНИЕ №420 - НС София, 7.07.2021 г. - ОТНОСНО: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

РЕШЕНИЕ №419 - НС София, 7.07.2021 г. - ОТНОСНО: организацията на работата на подвижната секционна избирателна комисия и начина на гласуване на избиратели с трайни увреждания по чл. 37 от Изборния кодекс и избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

РЕШЕНИЕ №405 - НС София, 6.07.2021 г. - ОТНОСНО: приемане на Оперативен план за организацията на работата в ЦИК в деня на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

РЕШЕНИЕ №384 - НС София, 3.07.2021 г. - ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 377-НС от 03.07. 2021 г. на ЦИК

РЕШЕНИЕ №378 - НС София, 3.07.2021 г. - ОТНОСНО: реда за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

РЕШЕНИЕ №377 - НС София, 3.07.2021 г. - ОТНОСНО: организация на гласуването в условията на извънредна епидемична обстановка във връзка с Covid-19 в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

РЕШЕНИЕ №350 - НС София, 30.06.2021 г. - ОТНОСНО: гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

РЕШЕНИЕ №346 - НС София, 29.06.2021 г. - ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 339-НС от 27.06.2021 г. на ЦИК

РЕШЕНИЕ №342 - НС София, 28.06.2021 г. - ОТНОСНО: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини

РЕШЕНИЕ №341 - НС София, 28.06.2021 г. - ОТНОСНО: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване

РЕШЕНИЕ №339 - НС София, 27.06.2021 г. - ОТНОСНО: опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската администрация от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и тяхното съхраняване

РЕШЕНИЕ №315 - НС София, 25.06.2021 г. - ОТНОСНО: преброяване на предпочитанията (преференциите) при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

РЕШЕНИЕ №261 - НС София, 20.06.2021 г. - ОТНОСНО: жалба от ПП „ДПС“, представлявана от Мустафа Карадайъ, чрез пълномощника Берол Ахмед Али, срещу решение № 56-НС от 14.06.2021 г. на РИК 08 – Добрич

РЕШЕНИЕ №238 - НС София, 16.06.2021 г. - ОТНОСНО: гласуване на избиратели с документи за самоличност с изтекъл срок на валидност в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

РЕШЕНИЕ №237 - НС София, 16.06.2021 г. - ОТНОСНО: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

РЕШЕНИЕ №225 - НС София, 13.06.2021 г. - ОТНОСНО: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

РЕШЕНИЕ №192 - НС София, 8.06.2021 г. - ОТНОСНО: гласуване на избиратели с „непълни адреси“, с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със „служебно заличени адреси“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

РЕШЕНИЕ №162 - НС София, 31.05.2021 г. - ОТНОСНО: съставяне, обявяване, поправка, отпечатване и публикуване на избирателните списъци за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

РЕШЕНИЕ №125 - НС София, 26.05.2021 г. - ОТНОСНО: жребий при попълване съставите на СИК

РЕШЕНИЕ №124 - НС София, 26.05.2021 г. - ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

РЕШЕНИЕ №97 - НС София, 22.05.2021 г. - ОТНОСНО: условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

РЕШЕНИЕ №19 - НС София, 15.05.2021 г. - ОТНОСНО: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

РЕШЕНИЕ №18 - НС София, 15.05.2021 г. - ОТНОСНО: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

РЕШЕНИЕ №17 - НС София, 15.05.2021 г. - ОТНОСНО: единната номерация на избирателните секции в Република България за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

РЕШЕНИЕ №16 - НС София, 15.05.2021 г. - ОТНОСНО: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

РЕШЕНИЕ №15 - НС София, 15.05.2021 г. - ОТНОСНО: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

РЕШЕНИЕ №10 - НС София, 13.05.2021 г. - ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

РЕШЕНИЕ №8 - НС София, 13.05.2021 г. - ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

 

Разяснителна кампания - Видео клипове

- Гласуване на хора с увреждания

- Гласуване на избиратели поставени под карантина или изолация

- Гласуване с машина

- Видео материал за гласуване с машина

 

 

Централна Избирателна Комисия - Избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г.

 

Указ на Президента № 130 от 12.05.2021 г.

 

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
  За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът предоставя възможността да се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и да се регистрират удостоверения за гласуване на друго място по електронен път.
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата стран

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 5544 [lid] => bg [title] => Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. [description] => [relation_id] => 2036 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Spisak_na_zalichenite_lica_-_izbori_11-07-2021.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 71939 [date] => 29.06.2021 ) [1] => Array ( [id] => 5453 [lid] => bg [title] => Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Добричка за произвеждане на избори за народни представители на 11.07.2021 г. [description] => [relation_id] => 2036 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Zapoved_sekcii_11.07.2021.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1197022 [date] => 21.05.2021 ) [2] => Array ( [id] => 5454 [lid] => bg [title] => Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Добричка за произвеждане на избори за народни представители на 11.07.2021 г. [description] => [relation_id] => 2036 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Zapoved_583.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3341689 [date] => 21.05.2021 ) [3] => Array ( [id] => 5455 [lid] => bg [title] => Заповед за местата за обявяване на избирателните списъци по избирателни секции на територията на община Добричка за произвеждане на избори за народни представители на 11.07.2021 г. [description] => [relation_id] => 2036 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Z-D_IZBIRAT.SPISACI.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 900351 [date] => 25.05.2021 ) [4] => Array ( [id] => 5464 [lid] => bg [title] => Заповед за определяне местата за постяване на агитационни материали по населените места на територията на община Добричка за произвеждане на избори за народни представители на 11.07.2021 г. [description] => [relation_id] => 2036 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Z-D_632_AGITACIA.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1647735 [date] => 28.05.2021 ) [5] => Array ( [id] => 5462 [lid] => bg [title] => Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. [description] => [relation_id] => 2036 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/fspns_08-15-00-0001.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 4183825 [date] => 27.05.2021 ) [6] => Array ( [id] => 5466 [lid] => bg [title] => Покана на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии и ПСИК за изборите за народни представители на 11.07.2021 г. [description] => [relation_id] => 2036 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/POKANA_KONSULTACII1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 38100 [date] => 31.05.2021 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  23° C
  ясно небе
 • Победа
  23° C
  ясно небе
 • Карапелит
  22° C
  ясно небе
 • Овчарово
  23° C
  ясно небе
 • Ведрина
  23° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре