График маршрути за пилотиране на изборните материали и членове на СИК на 13.11.2021 /събота/ - за община Добричка, град Добрич за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание на 14.11.2021 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно осигурено дежурство на служители от общинската администрация във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание на 14.11.2021 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н ИЕ : Обучават членовете на СИК в община Добричка на 9 ноември 2021 г.

 

Разяснителна кампания - видео клипове

- Гласуване на избиратели, поставени под карантина или изолация

- Гласуване на избиратели с увреждания

- Гласуване с машина

- Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка

 

РЕШЕНИЯ НА РИК - ДОБРИЧ

РЕШЕНИЕ №124 - ПВР/НС Добрич, 8.11.2021 г. - ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Добричка.

РЕШЕНИЕ №112 - ПВР/НС Добрич, 7.11.2021 г. - ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Добричка.

РЕШЕНИЕ №98 - ПВР/НС Добрич, 5.11.2021 г. - ОТНОСНО: действия в особени случаи или при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване.

РЕШЕНИЕ №94 - ПВР/НС Добрич, 5.11.2021 г. - ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Добричка.

РЕШЕНИЕ №84 - ПВР/НС Добрич, 4.11.2021 г. - ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Добричка.

РЕШЕНИЕ №80 - ПВР/НС Добрич, 2.11.2021 г. - ОТНОСНО: назначаване състав на ПСИК в Община Добричка за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021г.

РЕШЕНИЕ №77 - ПВР/НС Добрич, 2.11.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №70 - ПВР/НС Добрич, 29.10.2021 г. - ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Добричка.

РЕШЕНИЕ №67 - ПВР/НС Добрич, 25.10.2021 г. - ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Добричка.

РЕШЕНИЕ №54 - ПВР/НС Добрич, 15.10.2021 г. - ОТНОСНО: назначаване на СИК и утвърждаване на списък с резервни членове на територията на Община Добричка при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021г.

РЕШЕНИЕ №25 - ПВР/НС Добрич, 8.10.2021 г. - ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 13-ПВР/НС от 01.10.2021г. на РИК-Добрич

РЕШЕНИЕ №22 - ПВР/НС Добрич, 6.10.2021 г. - ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 15-ПВР/НС от 01.10.21г. на РИК относно състав и разпределение на ръководни места в СИК на територията на Община Добричка, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

РЕШЕНИЕ №15 - ПВР/НС Добрич, 1.10.2021 г. - ОТНОСНО: състав и разпределение на ръководни места в СИК на територията на Община Добричка, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

РЕШЕНИЕ №13 - ПВР/НС Добрич, 1.10.2021 г. - ОТНОСНО: определяне състава и ръководствата на СИК в рамките на всяка община от Осми изборен район - Добрички в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

РЕШЕНИЕ №12 - ПВР/НС Добрич, 1.10.2021 г. - ОТНОСНО: определяне структурата и съдържанието на единната номерация и общия брой на членовете на секционните избирателни комисии в Осми изборен район - Добрички, при произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

РЕШЕНИЯ НА ЦИК

Решение №867 - ПВР/НС София, 5.11.2021 г. - ОТНОСНО: изменение и допълнение на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г.

Решение №858 - ПВР/НС София, 4.11.2021 г. - ОТНОСНО: утвърждаване на технически характеристики на бюлетините за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката

Решение №857 - ПВР/НС София, 4.11.2021 г. - ОТНОСНО: съставяне и отпечатване на избирателните списъци при произвеждане на нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката

Решение №837 - ПВР/НС София, 1.11.2021 г. - ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. и утвърждаване на бланка на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Решение №831 - ПВР/НС София, 29.10.2021 г. - ОТНОСНО: гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на народни представители на 14 ноември 2021 г.

Решение №830 - ПВР/НС София, 29.10.2021 г. - ОТНОСНО: организация на гласуването в условията на извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Решение №826 - ПВР/НС София, 29.10.2021 г. - ОТНОСНО: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини

Решение №825 - ПВР/НС София, 29.10.2021 г. - ОТНОСНО: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване

Решение №766 - ПВР/НС София, 20.10.2021 г. - ОТНОСНО: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Решение №692 - ПВР/НС София, 7.10.2021 г. - ОТНОСНО: гласуване на избиратели с „непълни адреси“, с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със „служебно заличени адреси“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Решение №689 - ПВР/НС София, 6.10.2021 г. - ОТНОСНО: жребий при попълване съставите на СИК

Решение №664 - ПВР/НС София, 29.09.2021 г. - ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Решение №557 - ПВР/НС София, 17.09.2021 г. - ОТНОСНО: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

Решение №546 - ПВР/НС София, 17.09.2021 г. - ОТНОСНО: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Решение №542 - ПВР/НС София, 16.09.2021 г. - ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Решение на НС за насрочване на избори за президент и вицепрезидент

Хронограма

Указ на президента

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 5743 [lid] => bg [title] => Заповед за местата за обявяване нла избирателните списъци по избиратени секции на територията на община Добричка за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание на 14.11.2021 г. [description] => [relation_id] => 2143 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Z-D_MESTA_IZBIRAT._SPISACI.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1771537 [date] => 28.09.2021 ) [1] => Array ( [id] => 5739 [lid] => bg [title] => Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Добричка за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание на 14.11.2021 г. [description] => [relation_id] => 2143 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/ZAPOVED_SEKCII.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 11284098 [date] => 23.09.2021 ) [2] => Array ( [id] => 5763 [lid] => bg [title] => Покана на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии и ПСИК за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание на 14.11.2021 г. [description] => [relation_id] => 2143 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Pokana_partii_konsultacii_3306_04.10.2021.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 444526 [date] => 04.10.2021 ) [3] => Array ( [id] => 5762 [lid] => bg [title] => Заповед за определяне местата за постяване на агитационни материали по населените места на територията на община Добричка за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание на 14.11.2021 г. [description] => [relation_id] => 2143 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Z-D_AGITACIA.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1666387 [date] => 04.10.2021 ) [4] => Array ( [id] => 5758 [lid] => bg [title] => Избирателни списъци на територията на община Добричка за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание на 14.11.2021 г. [description] => [relation_id] => 2143 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/spisak.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1817428 [date] => 30.09.2021 ) [5] => Array ( [id] => 5779 [lid] => bg [title] => Заповед за местата за обявяване нла избирателните списъци по избиратени секции на територията на община Добричка за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание на 14.11.2021 г. [description] => [relation_id] => 2143 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Z-D_MESTA_IZBIRAT._SPISACI-1297.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1776254 [date] => 20.10.2021 ) [6] => Array ( [id] => 5780 [lid] => bg [title] => Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Добричка за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание на 14.11.2021 г. [description] => [relation_id] => 2143 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/ZAPOVED_SEKCII-1290.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 11253849 [date] => 20.10.2021 ) [7] => Array ( [id] => 5808 [lid] => bg [title] => Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. [description] => [relation_id] => 2143 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Spisak_zalicheni_lica.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 153418 [date] => 02.11.2021 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  18° C
  предимно ясно
 • Победа
  18° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  18° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  18° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  18° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Нагоре