ПРОЕКТ №BG06RDNP001-19.098-0005 „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Стефаново, Одърци и Плачидол, община Добричка“

 

Община Добричка подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,  по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ за изпълнение на одобрен проект с наименование„Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Стефаново, Одърци и Плачидол, община Добричка“.

 

Кратко описание

Проектното предложение включва комплекс от дейности: 

·    Рехабилитация на участък от улица "Дванадесета" в с.Стефаново;

·    Рехабилитация на участък от улица „Трета” в село Одърци;

·    Закупуване на термодинамичен бойлер за общинска образователна (социална) инфраструктура в село Стефаново;

·    Обновяване на парковото пространство в село Плачидол.

 

Цел

Основната цел на проекта е съхраняване на селата и стимулиране на местното развитие, чрез подобряване на живота и привличане на интереса към територията.

 

Специфичните цели са:

·    Подобряване на уличната мрежа, чрез рехабилитация на улици в селата Стефаново и Одърци;

·    Оборудване на образователната (социална) инфраструктура за подобряване на живота и привлекателността на района;

·    Обновяване на парковото пространство и изграждане на площадка за игра за деца от 3 до 12 години в с. Плачидол.

 

Одобрена безвъзмездна финансова помощ: 263 719,67 лв.

Бенефициер: Община Добричка

 

Срок на изпълнение:

            Начална дата: 01.04.2022 год.

            Крайна дата:   01.04.2025 год.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 6127 [lid] => bg [title] => АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР [description] => [relation_id] => 2281 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Administrativen_dogovor2.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1951757 [date] => 18.05.2022 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  18° C
  предимно ясно
 • Победа
  18° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  18° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  18° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  18° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Нагоре