До 28 НОЕМВРИ 2022 г. юридическите лица и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), могат да регистрират водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС.

Тази регистрация се отнася за кладенците в имоти разположени в границите на населените места и селищните образувания собственост на физически лица, водата от които се ползва за домакински цели, както и за водопой на животни, и за поливане в границите на собствения имот. Ползването на вода до 10 куб.м. на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.

На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в това число кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, както следва:

-->  Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.

-->  Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до 23 декември 2016 г. и които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.

Заявленията за регистрация на водовземните съоръжения, съгласно изискванията на § 41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС, се предоставят до 28 ноември 2022 г. в офиса на Басейнова дирекция „Черноморски район“ град Варна за селата Батово, Прилеп, Одърци,Стожер и Дебрене и в Централния офис на БДДР в град Плевен – за всички останали населени места на територията на община Добричка, по удобен за заявителя начин:

 • чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма.
 • чрез Система за сигурно електронно връчване.

·         Лично, в офисите на:

-          БД „Дунавски район“ на адрес: град Плевен, 5800, ул. „Чаталджа“ № 60

или

-          БД „Черноморски район“ на адрес: гр. Варна, 9000, ул. “Александър Дякович” № 33

·         Заявления могат да се подават и чрез съответния кмет на община, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.

НЕ СЕ ЗАПЛАЩАтакса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности.

Образци на заявленията за регистрация на кладенци за собствени потребности на физически лица (образец РГ2) и зарегистрация на водовземни съоръжения за стопански цели (образец РС1) са приложени към настоящото съобщение и са налични на официалните интернет страници на БД Дунавски район и БД „Черноморски басейн“ с адрес:

http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia/

http://www.bsbd.org/bg/formulqri.html
 

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 6402 [lid] => bg [title] => Образец РС1_стопански цели [description] => [relation_id] => 2385 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Obrazec_RS1_Stopanksi_celi.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 53760 [date] => 17.10.2022 ) [1] => Array ( [id] => 6403 [lid] => bg [title] => Образец РГ2_физически лица [description] => [relation_id] => 2385 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Obrazec_RG2_fizicheski_lica.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 53248 [date] => 17.10.2022 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  23° C
  ясно небе
 • Победа
  23° C
  ясно небе
 • Карапелит
  23° C
  ясно небе
 • Овчарово
  23° C
  ясно небе
 • Ведрина
  23° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре