В сферата на здравеопазването Община Добричка работи  в следните насоки:

Преодоляване на негативните тенденции в здравното състояние на хората в неравностойно положение;

Съдействие при провеждане на кампании за имунизиране на населението и особено на децата с непълен имунизационен статус;

Организиране и провеждане на здравно информационни кампании и срещи, свързани със здравноосигурителните права и задължения;

Подобряване на здравните знания, нагласи и поведение за подобряване на достъпа до здравни услуги посредством здравни беседи в образователните институции и сред възрастното население;

Създаване на условия за работа на медицинските специалисти в областта на здравеопазването. Осигуряване на качествено медицинско и здравно обслужване на деца и ученици във функциониращите здравни кабинети в училищата в селата Победа, Батово, Хитово, Стожер, Карапелит, Житница, Ловчанци, Стефаново и Овчарово. Медицинските сестри обслужват деца и ученици от училищата и детските градини, като осъществяват профилактични дейности за предотвратяване и ограничаване на рисковите фактори в образователните институции; организират и провеждат програми за здравно образование на децата и учениците; регистрират здравното и имунизационното им състояние; организират и провеждат профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните и паразитни заболявания. Осигурени са всички необходими медикаменти и консумативи за функционирането на кабинетите.

предишна
 • Стожер
  30° C
  предимно облачно
 • Победа
  30° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  30° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  30° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  30° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре