Община Добричка осъществява активна политика в образователния сектор в съответствие със законово регламентираните правомощия, които дават възможност  за равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование; координирано и ефективно  разпределение на учащите в  съответните  паралелки, подкрепа на предучилищното обучение във всички допустими направления, стимулиране развитието в средищните  училища и своевременно  обновяване на  материалната база и оборудване в  училищата.

 В  обхвата на местните секторни политики в сферата на образованието и обучението попада осигуряването на  качествена образователна инфраструктура.  Последната включва институции на предучилищното и училищното обучение – детски градини и училища.   

Образованието на децата и учениците е един от основните приоритети за Община Добричка. Изхождайки от своите отговорности в рамките на правомощията, с които разполага, Общината следи за приема на учениците в училищата, обхвата на децата, подлежащи на задължително предучилищно образование преди постъпването им в първи клас. Предприема мерки спрямо родителите с цел недопускане отпадане на подрастващи от образователната система. Разпределя целевите средства. Създава подходящи условия за развитие на способностите и интересите на децата и учениците.

 

Специализиран орган за управление на общинските детски градини и училища е Дирекция "ХДЕППИП".

Наташа Венева - Началник отдел "Хуманитарни дейности"
тел.: 058/600889 - вътр.231

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 1170 [lid] => all [title] => План за действие на община Добричка за изпълнение на интеграционните политики 2015 - 2020 [description] => [relation_id] => 263 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Plan_za_deistvie.PDF [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 702737 [date] => 0000-00-00 ) [1] => Array ( [id] => 1278 [lid] => all [title] => Общинска програма за образователна интеграция за 2016 г. [description] => [relation_id] => 263 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/obsht.programi_za_obrazovatelna_integraciq2016.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 183296 [date] => 0000-00-00 ) [2] => Array ( [id] => 5946 [lid] => bg [title] => Общинска програма за образователна интеграция за 2022 г. [description] => [relation_id] => 263 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Obshtinska_programa_za_obr.integracia_2022.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1839935 [date] => 08.02.2022 ) [3] => Array ( [id] => 5003 [lid] => bg [title] => Общинска програма за образователна интеграция на етническите малцинства в община Добричка за 2020 г. [description] => [relation_id] => 263 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_2020_.1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3450695 [date] => 30.09.2020 ) [4] => Array ( [id] => 6802 [lid] => bg [title] => Общинска програма на етническите малцинства 2023 г. [description] => [relation_id] => 263 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Obsht._programi_romi_2023.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 375775 [date] => 28.04.2023 ) [5] => Array ( [id] => 6803 [lid] => bg [title] => План за действие за интеграция на етническите малцинства 2023 г. [description] => [relation_id] => 263 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Plan_za_deistvie_2023_romi.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 372980 [date] => 28.04.2023 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  24° C
  ясно небе
 • Победа
  24° C
  ясно небе
 • Карапелит
  24° C
  ясно небе
 • Овчарово
  24° C
  ясно небе
 • Ведрина
  24° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре