Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) е общинска структура, създадена и работеща на основание ЗБППМН. В състава на комисията са включени 9 члена представители на общинската администрация, педагози, социални работници, юристи, представители на РИО - Добрич. Председател на комисията е н-к отдел "Хуманитарни дейности". Между заседанията на комисията текущите въпроси се решават от тричленно Оперативно бюро. През годината се провеждат 4 заседания с конкретен дневен ред, отразяващ дейността на комисията, изпълнението на взетите решения и резултатите от реализираните иновационни практики.

МКБППМН осъществява и координира социално-педагогическата дейност на територията на Общината по отношение на малолетните и непълнолетните лица, инициира програми за противодействие на противообществените прояви, сътрудничи си с всички институции, работещи с и за деца, поддържа контакти с правозащитните и правораздавателни органи.

Иновационни практики на МКБППМН:
"Млад полицейски доброволец" - съвместна дейност на МКБППМН, ІІ-ро РПУ Добрич и УКБППМН - Целта на тази дейност е активизиране работата на училищните комисии по ранна превенция на асоциалното поведение, институционално сътрудничество, възпитание на доверие и уважение към органите на реда.
"Открити дни на МКБППМН и ІІ-ро РПУ" - провеждат се всяка календарна година чрез различни по вид мероприятия и дейности.

Kъм МКБППМН функционира Клуб на обществения възпитател
Дейността на Клуба се организира съгласно ЗБППМН. За община Добричка са определени 7 обществени възпитатели, които ежемесечно представят отчети за извършената от тях корекционно-възпитателна работа с определените за възпитателен надзор деца.  Клубът работи по годишен план, който включва организационни, социално-превантивни, корекционно-възпитателни, квалификационни мероприятия. Обществените възпитатели заедно с децата се включват активно в мероприятия организирани от МКБППМН и УКБППМН. Правят предложения пред Дирекция "Социална закрила" за оказване на социална помощ за родители.

Телефон за връзка :058/600 889 - вътр.231

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 5213 [lid] => bg [title] => МКБППМН обявява конкурс за най-красива и оригинална мартеница или мартенско пано „Здраве и радост с баба Марта“ [description] => [relation_id] => 268 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/Reglament_za_martenica_2021.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 626668 [date] => 02.02.2021 ) [1] => Array ( [id] => 5215 [lid] => bg [title] => Отчет на МКБППМБН за 2020 г. [description] => [relation_id] => 268 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/Otchet_2020.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 6407936 [date] => 04.02.2021 ) [2] => Array ( [id] => 5001 [lid] => bg [title] => Образование Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 г. [description] => [relation_id] => 268 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/_2019_..pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 6745729 [date] => 30.09.2020 ) [3] => Array ( [id] => 5093 [lid] => bg [title] => Обява за длъжността обществен възпитател за 2021 г. [description] => [relation_id] => 268 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/Obiava.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 698631 [date] => 16.11.2020 ) [4] => Array ( [id] => 5096 [lid] => bg [title] => Регламент за рисунка [description] => [relation_id] => 268 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/Reglament_za_risunka.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 481145 [date] => 16.11.2020 ) [5] => Array ( [id] => 5095 [lid] => bg [title] => Регламент за коледна картичка и украса [description] => [relation_id] => 268 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/Reglament_za_koledna_karticka_ili_ukrasa.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 448699 [date] => 16.11.2020 ) [6] => Array ( [id] => 5098 [lid] => bg [title] => Регламент за ученическо есе [description] => [relation_id] => 268 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/Reglament_za_uchenichesko_ese1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 411186 [date] => 16.11.2020 ) [7] => Array ( [id] => 5826 [lid] => bg [title] => Конкурс есе тема "Празниците в моето родно място" [description] => [relation_id] => 268 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/Konkurs_ese.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1021565 [date] => 16.11.2021 ) [8] => Array ( [id] => 5827 [lid] => bg [title] => Конкурс Весела Коледа 2021 [description] => [relation_id] => 268 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/Konkurs_Vesela_Koleda_2021.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1080155 [date] => 16.11.2021 ) [9] => Array ( [id] => 5167 [lid] => bg [title] => Конкурс за длъжността обществен възпитател обявява Община Добричка [description] => [relation_id] => 268 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/Obiava_za_obshtestveni_vuzpitateli.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 296400 [date] => 06.01.2021 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  7° C
  ясно небе
 • Победа
  7° C
  ясно небе
 • Карапелит
  7° C
  ясно небе
 • Овчарово
  7° C
  ясно небе
 • Ведрина
  7° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре