На територията на Община Добричка функционират 10 основни училища, 2 обединени училища и 1 средно училище. За учебната 2019/2020 г. са обхванати 1088 ученици от І до Х клас.

Средно училище „Никола Вапцаров“ в с. Карапелит  предлага обучение на ученици от I до XII клас в дневна форма на обучение. Учениците от гимназиален етап се обучават в специалност „Хранително-вкусова промишленост“, което им дава възможност след завършване на образованието да се реализират в различни фирми, занимаващи се с производство и преработка на хранителни продукти, маслопродукти  и етерични масла

В Обединено училище „ Добри Войников“ в с. Победа се предлага професионално обучение по специалностите  „Шлосерство“ и „Шивачество“, а в Обединено училище „Пейо К. Яворов“в  с. Стефаново за учебната 2020–2021г. е обявен план-прием след седми клас в професионално направление „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаса и стъкло“, специалност „Производство на мебели“, професия „Работник в дървообработването“.

        81 % от учениците са обхванати в целодневна организация на учебния ден, разпределени в 31групи; осигурени са учителис необходимата професионална квалификация, обзаведени са класни стаи за занимания по интереси и компютърни кабинети. Осигурен е превоз за пътуващите ученици.

 

Училища

 

№ по ред

УЧИЛИЩЕ

/наименование/

АДРЕС

Директор

телефон

email

1.

ОУ „Отец Паисий“

с. Батово, п.к. 9364

ул. „Трета“ № 1

Ваня Николова Костова

0898667195

oubatovo@abv.bg

2.

ОУ „Васил Левски“

с. Божурово, п.к. 9368

ул. „Четвърта“ № 1

Тодорка Стоянова Петрова

0885979390

ou_bojurovo@abv.bg

3.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

с. Ведрина, п.к. 9355

ул. „Първа“ № 7

СтефанСтоянов Узунов

0887727292

ou_vedrina@abv.bg

4.

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“

с. Дончево, п.к. 9354

ул. „Втора“ № 24

Мария Атанасова Архангелова

0876801508

ou_don4evo@abv.bg

5.

ОУ „Стефан Караджа“

с. Житница, п.к. 9424

ул. „Първа“ № 23

Евелина Вичева Тонева

0876802398

ou_jitnica@abv.bg

6.

СУ „Никола Вапцаров“

с. Карапелит, п.к. 9390

ул. „Втора“ № 6

Ивелина Пейчева Тончева

0876801936

kaili69@abv.bg

7.

ОУ „Неофит Рилски“

с. Ловчанци, п.к. 9430

ул. „Осемнадесета“

№ 3

Боянка Георгиева Куртева

0885988236                  

ou_lovchanci@abv.bg

8.

ОУ „Отец Паисий“

с. Овчарово, п.к. 9395

ул.„Четиринадесета“  № 1

Цанка Михайлова

Райкова

0876801539

ouovcharovo@abv.bg

9.

ОбУ „Добри Войников“

с. Победа, п.к. 9372

ул. „Първа“ № 38

Галина Димитрова Тошкова

0885988470

ou_d.voynikov@abv.bg

10.

ОУ „Климент Охридски“

с. Смолница, п.к. 9383

ул. „Първа“ № 24

Теменужка Иванова Николова

0885988471

ousmolnica@abv.bg

11.

ОбУ „Пейо  К. Яворов“

с. Стефаново, п.к. 9360

ул. „Пета“ № 14

Женета Петрова Паунова

0885979095

ou_stefanovo@abv.bg

12.

ОУ „Христо Ботев“

с. Стожер, п.к. 9350

ул. „Опълченска“

 № 34б

Станка Божидарова Иванова

0885147971

oubotevstozher@gmail.com

13.

ОУ „Васил Левски“

с. Хитово, п.к. 9494

ул. „Шеста“ № 4

 

Димка Стефанова Тодорова

0876802331

ouhitovo@abv.bg

предишна
 • Стожер
  28° C
  ясно небе
 • Победа
  28° C
  ясно небе
 • Карапелит
  28° C
  ясно небе
 • Овчарово
  28° C
  ясно небе
 • Ведрина
  28° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре