Детските градини са общински и се помещават в сгради, публична общинска собственост, които са специално построени или приспособени за отглеждане и възпитание на децата до постъпването им в първи клас. Сградите на детските градини са в многодобро състояние, като за поддържането им всяка година се осигуряват средства от общинския бюджет.  Основната функция на детската градина е тя да бъде благоприятна среда, в която да се откриват, насочват и развиват способностите на детето и да се изграждат уменията му за живота. Като първо звено в образователната система детските градини в община Добричка са доказали своята функционалност. В детските градини в община Добричка се извършва прием на деца на възраст от 2 до 6 години На територията на общината за учебната 2021/2022 г. функционират  30 (тридесет) детски градини, в които са обхванати 555 деца, разпределени в 35 разновъзрастови групи.

 

№ по ред

Детска градина

Адрес

Директор

Телефон за контакт

1.

ДГ

с. Алцек, п.к. 9496

ул. „Първа“ № 36а

Айсел Халил

0897572500

2.

ДГ „Зорница“

с. Батово, п.к. 9364

ул. „Трета“ № 1

Милена Димитрова

0898727956

3.

ДГ

с. Бенковски, п.к. 9380

ул. „Седемнадесета“

№ 31

Айсел Фикрет

0896158095

4.

ДГ „Слънчице“

с. Божурово, п.к. 9368

ул. „Първа“ № 2 а

Димитричка Добрева

0882081616

5.

ДГ „Първи юни“

с. Бранище, п.к. 9361

ул. „Първа“ № 21

Павлинка Ковачева

0896826433

6.

ДГ

с. Ведрина, п.к. 9355

ул. „Първа“ № 7

Анна Петрова

0888920489

7.

ДГ

с. Владимирово, п.к. 9379

ул. „Двадесет и осма“ №7

Ева Михалева

0896522953

8.

ДГ

с. Воднянци, п.к. 9495

ул. „Четвърта“ № 9

Eлена Велкова

0895494485

9.

ДГ

с. Долина, п.к. 9358

ул. „Първа“ № 22

Иванка Колева

0896663958

10.

ДГ

с. Дончево, п.к. 9354

ул. „Втора“ № 24

Теодора Петрова

0886911634

11.

ДГ

с. Житница, п. к. 9424

ул. „Първа“ № 22

Гълабина Костова

0884014451

12.

ДГ

с. Карапелит, п. к. 9390

ул. „Първа“ № 33

Марчела Иванова

0897805829

13.

ДГ

с. Котленци, п.к. 9374

ул. „Първа“ № 58

Виолета Кирова

0877800555

14.

ДГ „Първи юни“

с. Ловчанци, п.к. 9430

ул. „Осемнадесета“ № 2

Светлана Събева

0899800583

15.

ДГ

с. Лясково, п.к. 9428

ул. „Втора“ № 2

Галина Гашкова

0899583501

16.

ДГ „Добруджанче“

с. Овчарово, п.к. 9395

ул. „Дванадесета“ № 2

Росица Попова

0894712903

17.

ДГ

с. Одърци, п.к. 9362

ул. „Първа“ № 37

Галина Андонова

0878247573

18.

ДГ

с. Паскалево, п.к. 9370

ул. „Тридесет и четвърта“ № 2

Венета Василева

0895480499

19.

ДГ „Детелина“

с. Победа, п.к. 9372

ул. „Трета“ № 2

АнаДобрева

0897943523

20.

ДГ

с. Подслон, п.к. 9391

ул. „Четиринадесета“ №7

Мая Георгиева

0887389409

21.

ДГ „Мики Маус“

с. Плачи дол, п.к. 9365

ул. „Първа“ № 3

Марияна Костова

0898768049

22.

ДГ

с. Пчелино, п.к. 9363

ул. „Първа“ № 13

Марияна Пенева

0885129338

23.

ДГ

с. Сливенци, п.к. 9395

ул. „Втора“ № 1

Светлана Иванова

   0884928564

24.

ДГ

с. Смолница, п.к. 9383

ул. „Първа“ № 24

Йорданка Атанасова

0899828212

25.

ДГ „Дъга“

с. Стефаново, п.к. 9360

ул. „Първа“ № 7

Радка Пенева

0896442638

26.

ДГ

с. Ст. Караджа, п.к. 9371

ул. „Суха река“ № 5

Марияна Добрева

0889524488

27.

ДГ „Здравец“

с. Стожер, п.к. 9350

ул. „Опълченска“ № 34а

 Донка Стойкова

0887766082

28.

ДГ

с. Ф. Денково, п.к. 9394

ул. „Единадесета“ № 2

Нуршен Нури

0899745365

29.

ДГ

с. Царевец, п.к. 9367

ул. „Единадесета“ № 2

Галя Митева

0898762499

30.

ДГ

с. Черна, п.к. 9417

ул. „Пета“ № 1

Марияна Балева

0988357212

предишна
 • Стожер
  28° C
  ясно небе
 • Победа
  28° C
  ясно небе
 • Карапелит
  28° C
  ясно небе
 • Овчарово
  28° C
  ясно небе
 • Ведрина
  28° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре