Наименование: BG-RRP-4.025-0044„Реконструкция и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в десет населени места от община Добричка“

Кратко описание на проекта:

Проектът предвижда реконструкция и модернизация на системи за улично осветление в десет населени места от община Добричка, а именно в селата: Одърци, Батово, Бенковски, Победа, Дончево, Карапелит, Ловчанци, Паскалево, Стефаново, Стожер. Предвижда се замяна на съществуващите улични осветителни системи с нови енергоефективни, внедряване на системи за автоматизация, управление и мониторинг и въвеждане на съоръжения за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници.

Цел на проекта:

Проектното предложение цели повишаване на енергийната ефективност в населени места от община Добричка и подобряване на условията за живот на населението, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за улично осветление. Специфични цели на проектното предложение:

- Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление и намаляване на консумацията на електрическа енергия, чрез замяна на остарели осветители с енергоефективни и използване на ВЕИ;

- Намаляване емисиите на парникови газове ( СО2 );

- Подобряване нивото на уличното осветление в съответствие със стандартизационен документ за улично осветление СД CEN/TR 13201-1 и български стандарти: БДС EN 13201-2, БДС EN 13201–3 и БДС EN 13201–5;

- Намаляване на преките разходи на Общината за улично осветление при осигурено високо качество на осветлението;

- Осигуряване на безопасно движение за превозни средства и пешеходци през нощно време и създаване на комфортна нощна атмосфера.

 

Бюджет: 1 142 786,70 лева

Бенефициер: Община Добричка

Срок на изпълнение: 21 месеца, не по-късно от 31.03.2025 год.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 7106 [lid] => en [title] => Административен договор [description] => [relation_id] => 2708 [ord] => -124 [src] => files/info_pages/Administrativen_dogovor3.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2690711 [date] => 27.09.2023 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  31° C
  ясно небе
 • Победа
  31° C
  ясно небе
 • Карапелит
  31° C
  ясно небе
 • Овчарово
  31° C
  ясно небе
 • Ведрина
  31° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре