Общинска администрация на Община Добричка

Община Добричка
ул. „Независимост" № 20
9300 гр. Добрич

e-mail: obshtina@dobrichka.bg
www.dobrichka.bg

Телефонна централа - 058/600 889

Факс - 058/600 806

Кмет    Соня Георгиева 201 601690
Заместник-кмет “Устройство на територията,строителство,общинска собственост, приватизация, екология и опазване на околната среда"   Иван Пейчев 205 601366
Заместник-кмет "Хуманитарни дейности, европейски проекти, програми и икономическа политика"   инж.Румяна Иванова 207 601730
Заместник-кмет „Финансово-стопански дейности”   Дико Иванов 202 601680
и.д. Секретар   Румен Мунтянов 206 600805
Главен експерт  "Канцелария"    Таня Борисова 200 600892
Главен експерт "Връзки с обществеността"   Дана Михайлова 209  

 

Дирекция „Административно правно, информационно обслужване и технологии и управление на собствеността”

 
Директор    

Ирена Петкова

217  
Главен експерт “Човешки ресурси”   Нели Димитрова 115  
Главен експерт "ГРАО"    Росица Великова 113  
Главен експерт "ГРАО"   Гергана Тодорова 113  
Главен експерт "ГРАО"   Антоанета Василева 113  
Главен експерт "Отбранително-мобилизационна подготовка"   Станимир Атанасов 119  
Старши специалист "Информационнно обслужване и технологии"   Ивайло Иванов 117,125  
Младши експерт "Административно обслужване в Център за административно обслужване"   Ирина Димитрова 105 600180
Младши експерт "Административно обслужване в Център за административно обслужване"   Диана Господинова 105 600180
Младши експерт "Административно обслужване в Център за административно обслужване"   Ивелина Тачева 105  
Старши  експерт " Информационно обслужване, електронно управление и връзки с обществеността"    Силвия Паскова 209  
Старши специалист "Архив"   Ваня Яневска 111  
Юристи  

Веселина Георгиева

Димчо Маринов

Кристина Костова

221  
         
Изпълнител поддръжка    Никола Василев 117  

 

Дирекция "Финансово-стопански дейности"

 
Директор    Веселка Петрова 219 603194
Главен счетоводител   Станка Янева

215

601370
Гл.специалист счетоводител   Надежда Добрева 215  
Главен експерт "ТРЗ и бюджет"   Петя Славова 219 603194
Началник отдел "Местни данъци и такси"   Жулиета Георгиева 217  
Младши експерт "Данъци и такси"   Християна Станчева 123  
Старши експерт "Данъци и такси"   Валентина  Петрова 107 600643
Главен експерт  "Данъци и такси"   Радка Иванова 107 600643
Главен експерт  "Данъци и такси"   Ангел Минчев 123 600643
Главен експерт  "Данъци и такси"   Станислава Желкова 107  
Старши специалист - счетоводител     Веселина Желязкова 123  
Старши специалист - счетоводител   Христина Иванова 105  
Старши специалист - счетоводител   Десислава Ненчева 107  
Главен експерт "Общински приходи и контрол"   Павел Павлов 216  
Главен специалист - счетоводител   Десислава Михайлова 211  
Главен специалист - счетоводител   Алина Дякова 211  
Главен специалист - счетоводител   Мануела Илиева 211  
Главен специалист - счетоводител   Павлина Козарева 213  
Главен специалист - счетоводител   Жени Ганчева 213  

Главен специалист - счетоводител

  Росица Василева 213  
Главен експерт "Ревизии и анализи"   Наталия Коева 216  
Главен специалист - счетоводител-касиер   Галинка Кирова 109  
Звено за вътрешен одит  

Даниела Николова

Росица Тодорова

204 600621

 

Дирекция “УТС, общинска собственост, приватизация, екология и опазване на околната среда"

 
Директор    инж.Таня Василева 223 603167
Старши специалист "Контрол по строителството"   Миглена Каравелова 223  
Главен архитект   Даниела Георгиева 229 600619
Главен експерт "Обществени поръчки и инфраструктура"   Мария Колева 233  
Младши експерт "Опазване и възстановяване на околната среда"    Диана Михайлова 212  
Младши експерт "Екология и опазване на околната среда"   Величка Чаталбашева 212  
Старши специалист "Строителен техник и незаконно строителство"   Иван Ковачев 224  
Старши специалист "Строителен техник и незаконно строителство"   Живко Ангелов 224  
Старши специалист "Строителен техник и незаконно строителство"   Недялка Костадинова 224  
Главен експерт "Социална и транспортна инфраструктура"   Елица Димитрова 224  
Старши специалист „Кадастър и регулация”   Станка Христова 220  
Старши специалист „Кадастър и регулация”   Йорданка Донева 220  
Старши специалист „Кадастър и регулация”   Деяна Христова 220  
Младши експерт "Общинска собственост"   Дияна Стоянова 222  
Старши специалист "Общинска собственост и инвестиции"   Валентина Колева 222  
Старши експерт "Общинска собственост"    Теодора Михайлова 222  
Младши експерт "Общинска собственост"   Десислава Валериева 222  
Главен експерт "Обществени поръчки и инфраструктура"  

Добринка Петрова

233

 

Главен експерт "Инвестиции и обществени поръчки"   Снежана Добрева 233  

 

Дирекция “Хуманитарни дейности, европейски проекти, програми и икономическа политика”

 
Директор   Стоянка Иванова 221  

Отдел “Хуманитарни дейности”

 
Началник отдел   Наташа Венева 231 601048
Главен експерт    Сеза Шериф 214  
Ст. специалист ОКМДСМКБППМН   Мартин Райчев 214  

Отдел „Социални услуги”

 

Началник отдел "Социални услуги"

  Пепа Кирчева 225  
Социални работници  

Димитричка Диамандиева

Димитричка Петкова

Мирка Георгиева

 

 

225

 

 

 

Отдел „Европейски проекти, програми и икономическа политика”

 
Началник отдел     231 600537
Главен експерт  "Европроекти, програми и икономическо развитие"   Еда Юсуф 227 600537
Гл.експерт "Еврофондове и управление на проекти"   Кристина Желева 227  
Главен експерт "Еврофондове, разработване и управление на проекти"   Гюлхан Вейсел 227 600537
Главен експерт "Европейски проекти и програми, икономическо развитие и анализ"   Светла Колева 227  

 

Общински съвет

       
Председател    Георги Коев 103 603119
Главен експерт по осигуряване работата на ОбС   Антония Атанасова-Илиева 101 603124

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 367 [lid] => bg [title] => ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ на кметствата и населените места с кметски наместник в община Добричка [description] => [relation_id] => 283 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Telefonenukazatel2014.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 147456 [date] => 0000-00-00 ) [1] => Array ( [id] => 2044 [lid] => bg [title] => ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ на кметствата и населените места с кметски наместник в община Добричка [description] => [relation_id] => 283 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Telefonenukazatel2017.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 144896 [date] => 0000-00-00 ) [2] => Array ( [id] => 7580 [lid] => bg [title] => ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ на кметствата и населените места с кметски наместник в община Добричка [description] => [relation_id] => 283 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Telefonen_ukazatel_2023.xlsx [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 11812 [date] => 13.02.2024 ) [3] => Array ( [id] => 6265 [lid] => bg [title] => Телефонен указател на кметства и населени места с кметски наместник в община Добричка [description] => [relation_id] => 283 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Telephonen_ukazatel_2022.xlsx [type] => unknown [hidden] => 1 [size] => 13661 [date] => 04.08.2022 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  20° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  20° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  17° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  20° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  20° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре