Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 379 [lid] => bg [title] => Общинска програма за опазване на околната среда-2008-2012 г. (изменения и допълнения) [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/izmenenia_i_dopal_ekologiq.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 135254 [date] => 0000-00-00 ) [1] => Array ( [id] => 378 [lid] => bg [title] => Общинска програма за опазване на околната среда-2008-2012 г. [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/POOS_2008-2012.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 1098752 [date] => 0000-00-00 ) [2] => Array ( [id] => 377 [lid] => bg [title] => Годишен доклад за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Добричка 2007-2013 г. - за 2012 г. [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/otchet_20121.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 323072 [date] => 0000-00-00 ) [3] => Array ( [id] => 376 [lid] => bg [title] => Междинна оценка на общински план за развитие на община Добричка 2007 - 2013 г. [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/MO_OPR_DOBRICHKA_text.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 262623 [date] => 0000-00-00 ) [4] => Array ( [id] => 375 [lid] => bg [title] => Общински план за развитие-актуализация - 2012 г. [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/OPR_2007-2013-aktualizaciq-2012-okonchatelen.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 679424 [date] => 0000-00-00 ) [5] => Array ( [id] => 374 [lid] => bg [title] => Общински план за развитие-2007-2013 г. [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/OPR_2007-20134.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 850432 [date] => 0000-00-00 ) [6] => Array ( [id] => 815 [lid] => all [title] => ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА 2014-2020 г. [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/OPR_OBSHTINA_DOBRICHKA_2014-2020.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 2428917 [date] => 0000-00-00 ) [7] => Array ( [id] => 391 [lid] => bg [title] => ИНСТРУКЦИЯ относно използването на информацията публикувана в интернет пространството, в мрежовата система и използването на компютърното оборудване [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/ITinstruk.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 217464 [date] => 0000-00-00 ) [8] => Array ( [id] => 390 [lid] => bg [title] => ИНСТРУКЦИЯ за пропускателния режим в сградата на община Добричка [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/instruk12.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 742830 [date] => 0000-00-00 ) [9] => Array ( [id] => 382 [lid] => bg [title] => Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2013 година [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/progOS2013.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1704693 [date] => 0000-00-00 ) [10] => Array ( [id] => 380 [lid] => bg [title] => Политика по качеството [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/politika_po_kachestvoto.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 608686 [date] => 0000-00-00 ) [11] => Array ( [id] => 381 [lid] => bg [title] => Стратегия за управление на общинската собственост на община Добричка за периода 2011-2015 година [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/strateg2011-2015.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 461919 [date] => 0000-00-00 ) [12] => Array ( [id] => 373 [lid] => bg [title] => Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014 година [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/1.prog.2014.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 2334720 [date] => 0000-00-00 ) [13] => Array ( [id] => 388 [lid] => bg [title] => ИНСТРУКЦИЯ за безопасна и здравословна работа на служителите [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/instrukciqbezrabnasluj.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 86794 [date] => 0000-00-00 ) [14] => Array ( [id] => 389 [lid] => bg [title] => ИНСТРУКЦИЯ за минимално ниво на технически и организационни мерки за защита на лични данни в поддържаните регистри [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/instrukciq_po_ZZLD.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 328777 [date] => 0000-00-00 ) [15] => Array ( [id] => 383 [lid] => bg [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на административното обслужване в община Добричка [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/wtradmobs.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 266831 [date] => 0000-00-00 ) [16] => Array ( [id] => 384 [lid] => bg [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за деловодната дейност и документооборота в община Добричка [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/2.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 525156 [date] => 0000-00-00 ) [17] => Array ( [id] => 385 [lid] => bg [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки и подписване на договори в община Добричка [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/vytropdog_.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 578757 [date] => 0000-00-00 ) [18] => Array ( [id] => 386 [lid] => bg [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността и организацията на управлението на човешките ресусрси в общинската администрация при община Добричка [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/vtrpravchovresur.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 489006 [date] => 0000-00-00 ) [19] => Array ( [id] => 387 [lid] => bg [title] => Вътрешни правила за заплатите в общинска администрация [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/vatrpravzaplati_.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 603281 [date] => 0000-00-00 ) [20] => Array ( [id] => 392 [lid] => bg [title] => Колективен трудов договор [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/9.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 264079 [date] => 0000-00-00 ) [21] => Array ( [id] => 393 [lid] => bg [title] => Система за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/sistema_za_izmerwane_na_udowol.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 241530 [date] => 0000-00-00 ) [22] => Array ( [id] => 394 [lid] => bg [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за предоставяне на достъп до обществена Информация в изпълнение на закона за достъп до обществената информация в община Добричка [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/dostap.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 567707 [date] => 0000-00-00 ) [23] => Array ( [id] => 395 [lid] => bg [title] => Харта на клиента [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/13.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 164328 [date] => 0000-00-00 ) [24] => Array ( [id] => 396 [lid] => bg [title] => Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив на община Добричка [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/arhiv.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 3162483 [date] => 0000-00-00 ) [25] => Array ( [id] => 397 [lid] => bg [title] => Вътрешни правила за контрол на процесите по управление и разпореждане с общинско имущество в община Добричка [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/zapovedos.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 468091 [date] => 0000-00-00 ) [26] => Array ( [id] => 398 [lid] => bg [title] => Програма за изпълнението на интегрираната програма стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и план за действие за превенция и противодействие на корупцията в община Добричка за 2012 г. [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/OneTouch_Mar_28_2013_3_1.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 135389 [date] => 0000-00-00 ) [27] => Array ( [id] => 399 [lid] => bg [title] => Отчет за 2012 г. на Програма за изпълнението на интегрираната програма стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и план за действие за превенция и противодействие на корупцията в община Добричка [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/OneTouch_Mar_28_2013_4_1.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 152217 [date] => 0000-00-00 ) [28] => Array ( [id] => 400 [lid] => bg [title] => Програма за изпълнението на интегрираната програма стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и план за действие за превенция и противодействие на корупцията в община Добричка за 2013 г. [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/plan_za_deistvie_za.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 118583 [date] => 0000-00-00 ) [29] => Array ( [id] => 401 [lid] => bg [title] => Доклад с резултати от анкетно проучване за [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Doklad_s_rezultati_otnosno_anketno_prouchvane_ob.plan_za_razvitie.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 2417371 [date] => 0000-00-00 ) [30] => Array ( [id] => 402 [lid] => bg [title] => Цели на администрацията за 2014 г. [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/celi_na_administraciata_2014.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 212705 [date] => 0000-00-00 ) [31] => Array ( [id] => 805 [lid] => bg [title] => Програма за управление на община Добричка, град Добрич за срока на мандата 2011 - 2015 година [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Programa-mandat-2011-2015-okonchatelno-TP.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 112640 [date] => 0000-00-00 ) [32] => Array ( [id] => 903 [lid] => all [title] => Цели на администрацията за 2015 г. [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Celi2015.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 224938 [date] => 0000-00-00 ) [33] => Array ( [id] => 973 [lid] => all [title] => Харта на клиента [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Harta_na_klienta.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 574387 [date] => 0000-00-00 ) [34] => Array ( [id] => 974 [lid] => all [title] => Политика по качеството [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Politika_po_ka4estvoto.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 274316 [date] => 0000-00-00 ) [35] => Array ( [id] => 975 [lid] => all [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на административното обслужване в община Добричка [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Vtr_pravila_za_organizaciq_na_admin_obslujvane.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1608793 [date] => 0000-00-00 ) [36] => Array ( [id] => 976 [lid] => all [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за деловодната дейност и документооборота в община Добричка [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Vtr.pravila_za_delovodnata_deinost_i_dokumentooborota.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1883002 [date] => 0000-00-00 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  30° C
  предимно облачно
 • Победа
  30° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  32° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  30° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  30° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре