СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА  ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГР..ДОБРИЧ
МАНДАТ 2023 - 2027Г.

ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ КОЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

тел.: 058/603119

ел.поща: obshtinskisavet@dobrichka.bg

приемен ден:  понеделник от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 СЪСТАВ НА ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ЗНС)“

 1. Анифе Исмаил Карани
 2. Борислав Маринов Борисов
 3. Георги Добрев Драгнев
 4. Георги Славчев Коев
 5. Гинка Атанасова Христова
 6. Йордан Илиев Йорданов
 7. Маринела Вълчева Балчева
 8. Мария Костадинова Янакиева
 9. Павел Колев Костадинов
 10. Теодора Славова Иванова
 11. Ярослава Желязкова Василева

 

ПП „Движение за права и свободи“

 1. Д-р Ердинч Илияз Хаджиев
 2. Икбал Илков Мариянов
 3. Илдъз Илиязова Юнус
 4. Пламен Недев Петров
 5. Сибел Сейфи Осман

 

ПП „ГЕРБ“

 1. Пламен Димов Тодоров
 2. Стефан Иванов Димов
 3. Тихомир Иванов Колев

 

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

 1. Инж. Диана Илиева Далакманска
 2. Петко Иванов Игнатов

 

НАПРАВЛЕНИЯ И СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

І. ПК по финанси и бюджет, икономическа и инвестиционна политика, евроинтеграция и международно сътрудничество

 1. Георги Добрев Драгнев – председател
 2. Йордан Илиев Йорданов – зам.-председател
 3. Павел Колев Костадинов - секретар
 4. Георги Славчев Коев - член
 5. Илдъз Илиязова Юнус - член
 6. Стефан Иванов Димов - член
 7. Диана Илиева Далакманска  - член

 

ІІ. ПК по образование, здравеопазване, трудова заетост и социални дейности

 1. Ярослава Желязкова Василева – председател
 2. Гинка Атанасова Христова- зам.- председател
 3. Борислав Маринов Борисов – секретар
 4. Мария Костадинова Янакиева- член
 5. Сибел Сейфи Осман – член
 6. Илдъз Илиязова Юнус - член
 7. Пламен Димов Тодоров - член

 

ІІІ. ПК по култура, младежки дейности, вероизповедания, спорт и туризъм

 1. Гинка Атанасова Христова – председател
 2. Анифе Исмаил Карани – зам.-председател
 3. Теодора Славова Иванова – секретар
 4. Ярослава Желязкова Василева - член
 5. Пламен Димов Тодоров – член
 6. Пламен Недев Петров - член

 

ІV.ПК по местно самоуправление, обществен ред, сигурност и законност

 1. Павел Колев Костадинов - председател
 2. Теодора Славова Иванова – зам.-председател
 3. Ярослава Желязкова Василева  – секретар
 4. Георги Добрев Драгнев  - член
 5. Икбал Илков Мариянов - член
 6. Тихомир Иванов Колев - член
 7. Диана Илиева Далакманска – член

 

V.ПК по общинскасобственост, устройство на територията и строителство

 1. Маринела Вълчева Балчева – председател
 2. Гинка Атанасова Христова – зам.председател
 3. Георги Добрев Драгнев – секретар
 4. Йордан Илиев Йорданов - член

        5.  д-р Ердинч Илияз Хаджиев – член

        6.  Стефан Иванов Димов - член

        7.  Петко Иванов Игнатов – член

 

VІ. ПК по земеделие, екология, услуги и транспорт

 1. Йордан Илиев Йорданов – председател
 2. Мария Костадинова Янакиева – зам.-председател
 3. Маринела Вълчева Балчева – секретар
 4. Борислав Маринов Борисов - член
 5. Икбал Илков Мариянов - член
 6. Петко Иванов Игнатов – член
 7. Тихомир Иванов Колев - член

 

VІІ. ПК по Закон за противодействие на корупцията

 1. Теодора Славова Иванова – председател
 2. Павел Колев Костадинов – зам.-председател
 3. Анифе Исмаил Карани - секретар
 4. Сибел Сейфи Осман – член
предишна
 • Стожер
  21° C
  облачно
 • Победа
  21° C
  облачно
 • Карапелит
  21° C
  облачно
 • Овчарово
  21° C
  облачно
 • Ведрина
  21° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре