Проверка на задължения за МДТ

Плащане на данъчни задължения чрез ePay

Онлайн проверка на местни данъци и такси в община Добричка        

Тази услуга дава възможност на физически лица, еднолични търговци и юридически лица да проверят своите данъчни задължения към община Добричка.

За достъп до услугата се въвежда:

 • ЕГН/единен граждански номер/; БУЛСТАТ/единен идентификационен код/; ЛНЧ/личен номер на чужденец/
 • ПИН код /персонален идентификационен код/Този код може да се получи от служителите в отдел „МДТ” лично срещу  представяне на лична карта или с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице.
 • Текст за сигурност / съдържа букви на латиница и цифри/


Отдел „Местни данъци и такси” – ул. „Независимост” №20, стая №107

предишна
 • Стожер
  24° C
  ясно небе
 • Победа
  24° C
  ясно небе
 • Карапелит
  23° C
  ясно небе
 • Овчарово
  24° C
  ясно небе
 • Ведрина
  24° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре