Правно основание: Закон за достъп до обществена информация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА

РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ, КОИТО ПОДДЪРЖА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ПОЛЗВАНЕ 

ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТРИТЕ И БАЗИТЕ ДАННИ ПОДЪРЖАНИ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден  от 8.00 до 17.00 часа без прекъсване в "Центъра за административно обслужване" на Община Добричка, град Добрич, ул. „Независимост“ 20, тел.: 058/600 889, вътр.105, 058/600 180.


Готова бланка на заявлението може да получите в Центъра за административно обслужване и информация, да изтеглите от ТУК ли да попълните онлайн формуляр.

ВАЖНО: Ако в заявлението не се съдържат данни за трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя, описание на исканата информация, предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация, адреса за кореспонденция със заявителя, то се оставя без разглеждане.

 

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ

Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно приложението, Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г.

                                                                                             НАРЕДБА № Н-1

от 7 март 2022 г.за определяне на нормативи за заплащанена разходите по предоставяне на общественаинформация.

Член единствен.С тази наредба се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно приложението.

                                              Заключителна разпоредба

Параграф единствен.Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона задостъп до обществена информация.

                                                                               

 

                                                                                            Приложение към член единствен

 

Вид на носителя Количество Норматив за разход
1. Хартия А4 1 лист 0,01лв.
2. Хартия А3 1 лист 0,02лв.
3 Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 1 стр. 0,02 лв.
4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв.
5 CD диск 700 МВ 1 бр. 0,26 лв.
6 DVD диск 4,7 МВ 1 бр. 0,30 лв.
7. DVD диск 8,5 МВ 1 бр. 0,67 лв.
8. USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв.
9. USB флаш памет 8  GB 1 бр. 5,72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв.
11. USB флаш памет 32GB 1 бр. 9,47 лв.

 


За допълнителна информация:

Фондация "Програма достъп до информация"

Четвъртото преработено издание на наръчника на ПДИ за граждани „Как да получим достъп до информация"

Достъп до официални документи - наръчник на Съвета на Европа

Свобода на информацията - Наръчник за държавни служители

Как да получим достъп до информация за околната среда?

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2011 година

Доклад за постъпилите и обработени заявления за Достъп до обществена информация (ДОИ) за периода 01.01.2012 г.- 31.12.2012 г.

Доклад за постъпилите и обработени заявления за Достъп до обществена информация (ДОИ) за периода 01.01.2014 г.- 31.12.2014 г.

Доклад за постъпилите и обработени заявления за Достъп до обществена информация (ДОИ) за периода 01.01.2015 г.- 31.12.2015 г.

Доклад за постъпилите и обработени заявления за Достъп до обществена информация (ДОИ) за периода 01.01.2016 г.- 31.12.2016 г.

Доклад за постъпилите и обработени заявления за Достъп до обществена информация (ДОИ) за периода 01.01.2017 г.- 31.12.2017 г.

Доклад за постъпилите и обработени заявления за Достъп до обществена информация (ДОИ) за периода 01.01.2018 г.-31.12.2018 г.

Доклад за постъпилите и обработени заявления за Достъп до обществена информация (ДОИ) за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

Доклад за постъпилите и обработени заявления за Достъп до обществена информация (ДОИ) за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.

Доклад за постъпилите и обработени заявления за Достъп до обществена информация (ДОИ) за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

Доклад за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) за периода 01.01.2022г.- 31.12.2022г.

 Доклад за постъпилите и обработени заявления за Достъп до обществена информация (ДОИ) за периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.

Описание на информационните масиви и ресурси

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 710 [lid] => bg [title] => Закон за достъп до обществена информация [description] => [relation_id] => 524 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zakon-Doi.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1670904 [date] => 0000-00-00 ) [1] => Array ( [id] => 711 [lid] => bg [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА [description] => [relation_id] => 524 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/dostap1.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 567707 [date] => 0000-00-00 ) [2] => Array ( [id] => 712 [lid] => bg [title] => ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 на МФ от 29.11.2011 г. [description] => [relation_id] => 524 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/zapoved_zmf1472_29_11_2011_zdoi.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 50693 [date] => 0000-00-00 ) [3] => Array ( [id] => 713 [lid] => bg [title] => Четвъртото преработено издание на наръчника на ПДИ за граждани „Как да получим достъп до информация [description] => [relation_id] => 524 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/PDI_za_gragdani.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 7819735 [date] => 0000-00-00 ) [4] => Array ( [id] => 714 [lid] => bg [title] => Достъп до официални документи - наръчник на Съвета на Европа [description] => [relation_id] => 524 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/coe-guide.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 240072 [date] => 0000-00-00 ) [5] => Array ( [id] => 715 [lid] => bg [title] => Свобода на информацията - Наръчник за държавни служители [description] => [relation_id] => 524 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/foi_manual_bg.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 946952 [date] => 0000-00-00 ) [6] => Array ( [id] => 716 [lid] => bg [title] => Как да получим достъп до информация за околната среда? [description] => [relation_id] => 524 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/env_handbook.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 284835 [date] => 0000-00-00 ) [7] => Array ( [id] => 717 [lid] => bg [title] => Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2011 година. [description] => [relation_id] => 524 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Otchet_20111.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 156672 [date] => 0000-00-00 ) [8] => Array ( [id] => 718 [lid] => bg [title] => Доклад за постъпилите и обработени заявления за Достъп до обществена информация (ДОИ) за периода 01.01.2012 г.- 31.12.2012 г. [description] => [relation_id] => 524 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Doklad_za_postypilite_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 316279 [date] => 0000-00-00 ) [9] => Array ( [id] => 2499 [lid] => bg [title] => Заявление по образец [description] => [relation_id] => 524 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zaqwlenie_DOI.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 42496 [date] => ) [10] => Array ( [id] => 3253 [lid] => bg [title] => Заявление по образец [description] => [relation_id] => 524 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/_2019.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 50688 [date] => 24.01.2019 ) ) 1

Достъп до обществена информация

ДО ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ


НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТЕНА ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ ДА МИ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:


ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧА ИСКАНАТА ОТ МЕН ИНФОРМАЦИЯ В СЛЕДНАТА ФОРМА:
предишна
 • Стожер
  22° C
  умерен дъжд
 • Победа
  22° C
  умерен дъжд
 • Карапелит
  22° C
  умерен дъжд
 • Овчарово
  22° C
  умерен дъжд
 • Ведрина
  22° C
  умерен дъжд
следваща
#
#
Нагоре