СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с произвеждането на избори за членове на ЕП на 25.05.2014 г. Община Добричка осигурява възможност на гражданите да направят справка в избирателния списък и по телефона. Справката е по единен граждански номер (ЕГН) и може да се извърши на  телефонен номер 058 600 643.

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с произвеждането на избори за членове на ЕП на 25.05.2014 г.  Ви уведомяваме, че в община Добричка са определени телефони- 058/600889 и 600805, на които  ще се приемат обаждания от избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването за оказване на необходимата  помощ за предвижването им  до подходящите помещения за гласуване в изборния ден.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

С Ъ О Б Щ Е Н И Я
1. Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя Декларация по образец (Приложение № 13) в Община Добричка, ако в нея е адресът на пребиваването му в България. Срокът е до 14 април 2014 г. вкл.
2.  Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си писмено чрез Заявление по образец (Приложение № 19) в срок до 04 май 2014 г. вкл. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и изпратено по пощата, факс или електронно заявление до Кмета на Община д Добричка, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК). В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянен адрес (или настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес).
3. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Заявлението (Приложение № 16) трябва да е саморъчно подписано и подадено до Кмета на Община Добричка (ако там е настоящият адрес), вкл. чрез електронно заявление от интернет страницата на общината. Срокът е до 10 май 2014 г. вкл.
4. Заявление – декларация (Приложение № 21) до общинска администрация по постоянен адрес за издаване на удостоверение за гласуване на друго място може да подаде само кандидат за член на Европейския парламент, член на ЦИК, член на РИК и наблюдател. Удостоверенията се издават в срок до 10 май 2014 г.
5. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (Приложение № 11). Срокът е до 17.05.2014 г. вкл.
6. Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава - членка на ЕС (Приложение № 12). Срокът е до 17.05.2014 г. вкл.
7. Заявление за вписване в избирателния списък (Приложение № 14). Срокът е до 23.05.2014 г. вкл.
8. Заявление за изключване от списъка на заличените лица (Приложение № 15).
Заявления може да се подават в Центъра за услуги и информация в сградата на Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” № 20 и в кметствата по населените места  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч., да се изпращат по пощата на същия адрес, както и на факс 058/600-806 или е-адрес obshtina@dobrichka.bg

РЕШЕНИЕ №16 НА ЦИК
РЕШЕНИЕ №29 НА ЦИК

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 763 [lid] => bg [title] => ИНФОРМАЦИЯ Относно: мерки, позволяващи на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат и на зрението да гласуват за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г. [description] => [relation_id] => 565 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/informacia_hora_s_uvrejd.doc [type] => doc [hidden] => [size] => 150528 [date] => 0000-00-00 ) [1] => Array ( [id] => 761 [lid] => bg [title] => Заповед №347 от 13.05.2014 г. за забраняване продажбата, сервирането и консумацията на алкохол в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 565 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/zapoved3472014.pdf [type] => pdf [hidden] => [size] => 57295 [date] => 0000-00-00 ) [2] => Array ( [id] => 762 [lid] => bg [title] => Списък на маршрутите за пилотиране на изборните материали [description] => [relation_id] => 565 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/spisakmarshrutipilot.pdf [type] => pdf [hidden] => [size] => 37304 [date] => 0000-00-00 ) [3] => Array ( [id] => 764 [lid] => bg [title] => ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за издадените удостоверения за гласуване на друго място [description] => [relation_id] => 565 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/pubreg2014evro.pdf [type] => pdf [hidden] => [size] => 190703 [date] => 0000-00-00 ) [4] => Array ( [id] => 765 [lid] => bg [title] => Методически указания за секционните избирателни комисии в страната при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България [description] => [relation_id] => 565 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/MUkazaniaSIK2014.doc [type] => doc [hidden] => [size] => 232448 [date] => 0000-00-00 ) [5] => Array ( [id] => 766 [lid] => bg [title] => Приложение 13 [description] => [relation_id] => 565 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Prilojenie_13.doc [type] => doc [hidden] => [size] => 62464 [date] => 0000-00-00 ) [6] => Array ( [id] => 767 [lid] => bg [title] => Приложение 19 [description] => [relation_id] => 565 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Prilojenie_19.doc [type] => doc [hidden] => [size] => 50688 [date] => 0000-00-00 ) [7] => Array ( [id] => 768 [lid] => bg [title] => Приложение 16 [description] => [relation_id] => 565 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Prilojenie_16.doc [type] => doc [hidden] => [size] => 43520 [date] => 0000-00-00 ) [8] => Array ( [id] => 769 [lid] => bg [title] => Приложение 21 [description] => [relation_id] => 565 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Prilojenie_21.doc [type] => doc [hidden] => [size] => 44032 [date] => 0000-00-00 ) [9] => Array ( [id] => 770 [lid] => bg [title] => Приложение 11 [description] => [relation_id] => 565 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Prilojenie_11.doc [type] => doc [hidden] => [size] => 40960 [date] => 0000-00-00 ) [10] => Array ( [id] => 771 [lid] => bg [title] => Приложение 14 [description] => [relation_id] => 565 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Prilojenie_14.doc [type] => doc [hidden] => [size] => 21517 [date] => 0000-00-00 ) [11] => Array ( [id] => 772 [lid] => bg [title] => Приложение 15 [description] => [relation_id] => 565 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Prilojenie_15.doc [type] => doc [hidden] => [size] => 41472 [date] => 0000-00-00 ) [12] => Array ( [id] => 773 [lid] => bg [title] => Заповед №271 от 17.04.2014 г. за определяне местата за поставяне на агитационни материали в населените места по време на предизборната кампания за изборите за представители na ЕП на 25.05.2014 г. [description] => [relation_id] => 565 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/zapoved_3_-_agitacionni_materiali.doc [type] => doc [hidden] => [size] => 157184 [date] => 0000-00-00 ) [13] => Array ( [id] => 774 [lid] => bg [title] => Заповед №205 от 31.03.2014 г. за образуване на избирателни секции [description] => [relation_id] => 565 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/nova205.PDF [type] => pdf [hidden] => [size] => 1050024 [date] => 0000-00-00 ) [14] => Array ( [id] => 775 [lid] => bg [title] => ИЗБОРЕН КОДЕКС [description] => [relation_id] => 565 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/IZBOREN_KODEKS_2014.pdf [type] => pdf [hidden] => [size] => 20753489 [date] => 0000-00-00 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  18° C
  облачно
 • Победа
  18° C
  облачно
 • Карапелит
  18° C
  облачно
 • Овчарово
  18° C
  облачно
 • Ведрина
  18° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре