Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 5939 [lid] => bg [title] => 15.Докладна записка относно: Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Плачи дол 1“, публична общинска собственост Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 611 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_154.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 253810 [date] => 19.01.2022 ) [1] => Array ( [id] => 5938 [lid] => bg [title] => 14.Докладна записка относно: Предложение за прекратяване на съсобственост на имот в с. Лясково, община Добричка от юридическо лице Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 611 [ord] => -51 [src] => files/info_pages/t_143.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 207750 [date] => 19.01.2022 ) [2] => Array ( [id] => 5936 [lid] => bg [title] => 12.Докладна записка относно: Предложение за прекратяване на съсобственост на имот в с. Стожер, община Добричка от физическо лице Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 611 [ord] => -50 [src] => files/info_pages/t_128.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 191723 [date] => 19.01.2022 ) [3] => Array ( [id] => 5937 [lid] => bg [title] => 13.Докладна записка относно: Предложение за прекратяване на съсобственост на имот в с. Стефаново, община Добричка от физическо лице Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 611 [ord] => -50 [src] => files/info_pages/t_135.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 195889 [date] => 19.01.2022 ) [4] => Array ( [id] => 5934 [lid] => bg [title] => 10.Докладна записка относно: Прогласяване погасено по давност право на строеж върху УПИ Х, пл. № 50, квартал 4 с площ 1040 кв.м. по плана на с. Росеново, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 611 [ord] => -49 [src] => files/info_pages/t_106.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 188611 [date] => 19.01.2022 ) [5] => Array ( [id] => 5935 [lid] => bg [title] => 11.Докладна записка относно: Прогласяване погасено по давност право на строеж върху УПИ ХVІІ- общ., квартал 4 с площ 610 кв.м. по плана на с. Росеново, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 611 [ord] => -49 [src] => files/info_pages/t_1111.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 179221 [date] => 19.01.2022 ) [6] => Array ( [id] => 5929 [lid] => bg [title] => 5.Отчет относно: Дейността на Добрички общинския съвет и неговите постоянни комисии за второто полугодие на 2021г. Внася: д-р Ердинч Хаджиев Председател ДОбС [description] => [relation_id] => 611 [ord] => -48 [src] => files/info_pages/t_56.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 489015 [date] => 19.01.2022 ) [7] => Array ( [id] => 5932 [lid] => bg [title] => 8.Докладна записка относно: Приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 година“ Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 611 [ord] => -48 [src] => files/info_pages/t_88.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 111225 [date] => 19.01.2022 ) [8] => Array ( [id] => 5933 [lid] => bg [title] => 9.Докладна записка относно: Предоставяне и актуализиране на ползването на земеделските земи с НТП „пасище, мера“ на територията на община Добричка за стопанската 2022/2023 година Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 611 [ord] => -48 [src] => files/info_pages/t_98.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 491514 [date] => 19.01.2022 ) [9] => Array ( [id] => 5930 [lid] => bg [title] => 6.Отчет относно: Изпълнение на решенията на Добрички общински съвет, град Добрич, възложени на кмета на общината за второто полугодие на 2021 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 611 [ord] => -48 [src] => files/info_pages/t_68.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 322206 [date] => 19.01.2022 ) [10] => Array ( [id] => 5925 [lid] => bg [title] => 1.Отчет относно: Получени командировъчни средства от Председателя на Добрички общински съвет, град Добрич за времето от 01.07.2021 до 31.12.2021 г. Внася: д-р Ердинч Хаджиев Председател ДОбС [description] => [relation_id] => 611 [ord] => -48 [src] => files/info_pages/t_126.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 82633 [date] => 19.01.2022 ) [11] => Array ( [id] => 5927 [lid] => bg [title] => 3.Докладна записка относно: Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2022 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 611 [ord] => -48 [src] => files/info_pages/t_37.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 119262 [date] => 19.01.2022 ) [12] => Array ( [id] => 5928 [lid] => bg [title] => 4.Докладна записка относно: Общински план за младежта за 2022 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 611 [ord] => -48 [src] => files/info_pages/t_46.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 105826 [date] => 19.01.2022 ) [13] => Array ( [id] => 5931 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 611 [ord] => -48 [src] => files/info_pages/t_77.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 740741 [date] => 19.01.2022 ) [14] => Array ( [id] => 5926 [lid] => bg [title] => 2.Докладна записка относно: Отчет за получени командировки от Кмета на общината за периода от 01.07.2021 г. До 31.12.2021 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 611 [ord] => -48 [src] => files/info_pages/t_210.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 92095 [date] => 19.01.2022 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  1° C
  облачно
 • Победа
  1° C
  облачно
 • Карапелит
  1° C
  слаб снеговалеж
 • Овчарово
  1° C
  облачно
 • Ведрина
  1° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре