Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 5956 [lid] => bg [title] => 1.Отчет относно: Изпълнение на Програмата за управление на община Добричка, град Добрич за срока на мандата 2019-2023 г. за 2021 година Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 8555532 [date] => 18.02.2022 ) [1] => Array ( [id] => 5957 [lid] => bg [title] => 2.Докладна записка относно: Кандидатстване на община Добричка пред Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение „Текущ ремонт на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Опанец – подмяна на ВИК инсталация“ Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_2.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 230259 [date] => 18.02.2022 ) [2] => Array ( [id] => 5958 [lid] => bg [title] => 3.Предложение относно: Заплащане на годишен членски внос за 2022г. на Националната асоциация на председателите на Общинските съвети в Република България Внася: д-р Ердинч Хаджиев Председател ДОбС [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_3.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 86748 [date] => 18.02.2022 ) [3] => Array ( [id] => 5959 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_4.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 9512101 [date] => 18.02.2022 ) [4] => Array ( [id] => 5960 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_5.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 10137348 [date] => 18.02.2022 ) [5] => Array ( [id] => 5961 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_51.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 10137348 [date] => 18.02.2022 ) [6] => Array ( [id] => 5962 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_6.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 162342 [date] => 18.02.2022 ) [7] => Array ( [id] => 5963 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_7.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 160370 [date] => 18.02.2022 ) [8] => Array ( [id] => 5964 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_8.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 120551 [date] => 18.02.2022 ) [9] => Array ( [id] => 5965 [lid] => bg [title] => 9.Отчет относно: Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_9.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 541231 [date] => 18.02.2022 ) [10] => Array ( [id] => 5966 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_10.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 391407 [date] => 18.02.2022 ) [11] => Array ( [id] => 5967 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_11.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2033970 [date] => 18.02.2022 ) [12] => Array ( [id] => 5968 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_12.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 290940 [date] => 18.02.2022 ) [13] => Array ( [id] => 5969 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_13.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 227350 [date] => 18.02.2022 ) [14] => Array ( [id] => 5970 [lid] => bg [title] => 14.Докладна записка относно: Продажба на урегулиран поземлен имот ХХVІІ, пл. № 386, кв. 49 в с. Победа, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_14.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 202946 [date] => 18.02.2022 ) [15] => Array ( [id] => 5971 [lid] => bg [title] => 15.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Бенковски, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_15.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 317318 [date] => 18.02.2022 ) [16] => Array ( [id] => 5972 [lid] => bg [title] => 16.Докладна записка относно: Прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Бдинци, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_164.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 243548 [date] => 18.02.2022 ) [17] => Array ( [id] => 5973 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_172.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 196538 [date] => 18.02.2022 ) [18] => Array ( [id] => 5974 [lid] => bg [title] => 18.Докладна записка относно: Продажба на УПИ ХХ-общ., кв.17 – частна общинска собственост на собственика на законно изградена сграда в с. Миладиновци, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_182.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 183395 [date] => 18.02.2022 ) [19] => Array ( [id] => 5975 [lid] => bg [title] => 19.Докладна записка относно: Разделяне на две части на поземлен имот с идентификатор 27468.60.5 по кадастралната карта на с. Енево, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_192.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 198954 [date] => 18.02.2022 ) [20] => Array ( [id] => 5976 [lid] => bg [title] => 20.Докладна записка относно: Продажба на УПИ ХХІІ-общ., кв.11 – частна общинска собственост на собственика на законно изградена сграда в с. Долина, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_202.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 205932 [date] => 18.02.2022 ) [21] => Array ( [id] => 5977 [lid] => bg [title] => 21.Докладна записка относно: Отдаване под наем на терен с площ 1 кв.м. за монтаж на кафе – автомат в с. Росеново, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_21.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 183607 [date] => 18.02.2022 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  -0° C
  предимно облачно
 • Победа
  -0° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  0° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  -0° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  -0° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре