Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 6662 [lid] => bg [title] => 17.Докладна записка относно: Съгласие за отстраняване на явна фактическа грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри в землището на село Плачи дол Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -74 [src] => files/info_pages/t_172.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 302991 [date] => 15.02.2023 ) [1] => Array ( [id] => 6661 [lid] => bg [title] => 16.Докладна записка относно: Предложение от физическо лице за прекратяване на съсобственост в имот в с. Стефан Караджа, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -73 [src] => files/info_pages/t_164.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 210646 [date] => 15.02.2023 ) [2] => Array ( [id] => 6660 [lid] => bg [title] => 15.Докладна записка относно: Предложение от физическо лице за прекратяване на съсобственост в имот в с. Дебрене, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -72 [src] => files/info_pages/t_15.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 190414 [date] => 15.02.2023 ) [3] => Array ( [id] => 6659 [lid] => bg [title] => 14.Докладна записка относно: Прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Добрево, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -71 [src] => files/info_pages/t_14.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 197655 [date] => 15.02.2023 ) [4] => Array ( [id] => 6658 [lid] => bg [title] => 13.Докладна записка относно: Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд на гражданин с признато право на собственост в землището на с. Миладиновци, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -70 [src] => files/info_pages/t_13.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 210689 [date] => 15.02.2023 ) [5] => Array ( [id] => 6657 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -69 [src] => files/info_pages/t_12.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 386799 [date] => 15.02.2023 ) [6] => Array ( [id] => 6656 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -68 [src] => files/info_pages/t_11.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2708335 [date] => 15.02.2023 ) [7] => Array ( [id] => 6655 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -67 [src] => files/info_pages/t_10.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 110731 [date] => 15.02.2023 ) [8] => Array ( [id] => 6654 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -66 [src] => files/info_pages/t_9.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 109701 [date] => 15.02.2023 ) [9] => Array ( [id] => 6652 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -65 [src] => files/info_pages/t_7.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 122470 [date] => 15.02.2023 ) [10] => Array ( [id] => 6653 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -65 [src] => files/info_pages/t_8.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 116943 [date] => 15.02.2023 ) [11] => Array ( [id] => 6651 [lid] => bg [title] => 2.Докладна записка относно: Прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година – определяне на второстепенни разпоредители с бюджет към Община Добричка за 2023 година Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -64 [src] => files/info_pages/t_2.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 111316 [date] => 15.02.2023 ) [12] => Array ( [id] => 6647 [lid] => bg [title] => 3.Докладна записка относно: Откриване на младежки клуб в село Божурово, община Добричка за 2023 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -64 [src] => files/info_pages/t_3.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 152358 [date] => 15.02.2023 ) [13] => Array ( [id] => 6637 [lid] => bg [title] => 1.Заповед № АдК-04-3 от 03.02.2023г. на Областен управител на област Добрич, във връзка с решение № 929, по Протокол 53 от 25.01.2023г. на Добрички общински съвет Внася: Д-р Даниела Йорданова Председател на ДОбС [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -64 [src] => files/info_pages/t_126.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 322365 [date] => 07.02.2023 ) [14] => Array ( [id] => 6645 [lid] => bg [title] => 1.Предложение относно: Заплащане на годишен членски внос за 2023г. на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България Внася: д-р Даниела Йорданова Председател на ДОбС [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -64 [src] => files/info_pages/t_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 142506 [date] => 15.02.2023 ) [15] => Array ( [id] => 6648 [lid] => bg [title] => 4.Докладна записка относно: Отчет на Програмата за управление на община Добричка, град Добрич за срока на мандата 2019-2023г. за 2022 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -64 [src] => files/info_pages/t_4.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 7072551 [date] => 15.02.2023 ) [16] => Array ( [id] => 6649 [lid] => bg [title] => 5.Докладна записка относно: Приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -64 [src] => files/info_pages/t_5.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 177193 [date] => 15.02.2023 ) [17] => Array ( [id] => 6650 [lid] => bg [title] => 6.Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 година Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 612 [ord] => -64 [src] => files/info_pages/t_6.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 490779 [date] => 15.02.2023 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  26° C
  предимно облачно
 • Победа
  26° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  25° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  26° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  26° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре