Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 6150 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 615 [ord] => -61 [src] => files/info_pages/t_206.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 342933 [date] => 19.05.2022 ) [1] => Array ( [id] => 6148 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 615 [ord] => -60 [src] => files/info_pages/t_204.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 342933 [date] => 19.05.2022 ) [2] => Array ( [id] => 6147 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 615 [ord] => -59 [src] => files/info_pages/t_196.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 223806 [date] => 19.05.2022 ) [3] => Array ( [id] => 6146 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 615 [ord] => -58 [src] => files/info_pages/t_185.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 270975 [date] => 19.05.2022 ) [4] => Array ( [id] => 6145 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 615 [ord] => -57 [src] => files/info_pages/t_17.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 242562 [date] => 19.05.2022 ) [5] => Array ( [id] => 6142 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 615 [ord] => -56 [src] => files/info_pages/t_148.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 127067 [date] => 19.05.2022 ) [6] => Array ( [id] => 6143 [lid] => bg [title] => 15.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имоти по плана на с. Бдинци, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 615 [ord] => -56 [src] => files/info_pages/t_159.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 314324 [date] => 19.05.2022 ) [7] => Array ( [id] => 6144 [lid] => bg [title] => 16.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Медово, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 615 [ord] => -56 [src] => files/info_pages/t_167.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 221822 [date] => 19.05.2022 ) [8] => Array ( [id] => 6141 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 615 [ord] => -55 [src] => files/info_pages/t_1313.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 124411 [date] => 19.05.2022 ) [9] => Array ( [id] => 6130 [lid] => bg [title] => 2.Докладна записка относно: Проектно предложение за двустранно споразумение за побратимяване на община Добричка с община Тепебашъ, Ескишехир, Република Турция Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 615 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_23.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 288021 [date] => 19.05.2022 ) [10] => Array ( [id] => 6131 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 615 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_33.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 329220 [date] => 19.05.2022 ) [11] => Array ( [id] => 6129 [lid] => bg [title] => 1.Докладна записка относно: Съгласие за увеличение на членския внос към сдружение с нестопанска цел МИГ Добричка Внася: Надежда Василева Изпълнителен директор на МИГ Добричка [description] => [relation_id] => 615 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_130.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 163170 [date] => 19.05.2022 ) [12] => Array ( [id] => 6132 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 615 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_49.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 268978 [date] => 19.05.2022 ) [13] => Array ( [id] => 6133 [lid] => bg [title] => 5.Докладна записка относно: Определяне на представител на община Добричка за участие в комисия по чл.29, ал.2 и ал.3 от Закона за лечебните заведения Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 615 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_53.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 155028 [date] => 19.05.2022 ) [14] => Array ( [id] => 6134 [lid] => bg [title] => 6.Докладна записка относно: Определяне на представител на община Добричка за участие в комисия по чл.227б, ал.3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 615 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_69.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 246263 [date] => 19.05.2022 ) [15] => Array ( [id] => 6135 [lid] => bg [title] => 7.Докладна записка относно: Получена докладна записка от Димка Божанова Петрова – председател на НЧ“Георги Тодоров – 1940г.“ с. Владимирово, община Добричка Внася: Живко Стоянов Кметски наместник на с. Владимирово, на община Добричка [description] => [relation_id] => 615 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_712.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 408015 [date] => 19.05.2022 ) [16] => Array ( [id] => 6136 [lid] => bg [title] => 8.Докладна записка относно: Участие в Национална фолклорна среща „Автентичност и съвремие“ Внася: Ирина Петрова Председател на НЧ „Д-р Йосиф Йосифов – 1884г.“ с. Карапелит, на община Добричка [description] => [relation_id] => 615 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_811.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 333695 [date] => 19.05.2022 ) [17] => Array ( [id] => 6137 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 615 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_912.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 600548 [date] => 19.05.2022 ) [18] => Array ( [id] => 6138 [lid] => bg [title] => 10.Молби на граждани Внася: д-р Добромир Дечев Председател на ПК по ОЗТЗСД [description] => [relation_id] => 615 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_10_Molbi.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 0 [date] => 19.05.2022 ) [19] => Array ( [id] => 6139 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 615 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_1115.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 183682 [date] => 19.05.2022 ) [20] => Array ( [id] => 6140 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 615 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_1211.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 109870 [date] => 19.05.2022 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  -2° C
  ясно небе
 • Победа
  -2° C
  ясно небе
 • Карапелит
  -2° C
  ясно небе
 • Овчарово
  -2° C
  ясно небе
 • Ведрина
  -2° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре