Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 6544 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 622 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_120.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 407259 [date] => 15.12.2022 ) [1] => Array ( [id] => 6562 [lid] => bg [title] => 2.Докладна записка относно: Издръжка на младежки клубове в Община Добричка за 2023г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 622 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_217.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 168405 [date] => 15.12.2022 ) [2] => Array ( [id] => 6547 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 622 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_310.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 180737 [date] => 15.12.2022 ) [3] => Array ( [id] => 6548 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 622 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_410.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 307362 [date] => 15.12.2022 ) [4] => Array ( [id] => 6549 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 622 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_512.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 245360 [date] => 15.12.2022 ) [5] => Array ( [id] => 6550 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 622 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_611.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 311960 [date] => 15.12.2022 ) [6] => Array ( [id] => 6551 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 622 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_79.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 323599 [date] => 15.12.2022 ) [7] => Array ( [id] => 6552 [lid] => bg [title] => 8.Молби на граждани Внася: д-р Добромир Дечев Председател на ПК по ОЗТЗСД [description] => [relation_id] => 622 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_8_MOLBI.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 0 [date] => 15.12.2022 ) [8] => Array ( [id] => 6553 [lid] => bg [title] => 9.Отчет относно: Дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2022 година Внася: Румяна Иванова Председател на МКБППМН и Зам.-кмет ХДЕППИП [description] => [relation_id] => 622 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_99.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1877733 [date] => 15.12.2022 ) [9] => Array ( [id] => 6554 [lid] => bg [title] => 10.Докладна записка относно: Програма за развитие на читалищната дейност за 2023г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 622 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_1010.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2423978 [date] => 15.12.2022 ) [10] => Array ( [id] => 6555 [lid] => bg [title] => 11.Докладна записка относно: Предоставяне на земя от общински поземлен фонд на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1900г.“ с. Фелдфебел Денково за безвъзмездно ползване Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 622 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_1112.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 176194 [date] => 15.12.2022 ) [11] => Array ( [id] => 6556 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 622 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_1214.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 232830 [date] => 15.12.2022 ) [12] => Array ( [id] => 6557 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 622 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_137.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 199717 [date] => 15.12.2022 ) [13] => Array ( [id] => 6558 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 622 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_149.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 223593 [date] => 15.12.2022 ) [14] => Array ( [id] => 6559 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 622 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_157.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 205817 [date] => 15.12.2022 ) [15] => Array ( [id] => 6560 [lid] => bg [title] => 16.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Царевец, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 622 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_169.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 227558 [date] => 15.12.2022 ) [16] => Array ( [id] => 6561 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 622 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_177.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 198194 [date] => 15.12.2022 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  27° C
  облачно
 • Победа
  27° C
  облачно
 • Карапелит
  26° C
  облачно
 • Овчарово
  27° C
  облачно
 • Ведрина
  27° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре