Информация във връзка с изпълнението на 

проект BG05M9OP001-2.005-0010-C01 “АКТИВНОСТ –

Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”

 

 

Кметът на Община Добричка инж. Тошко Петков подписа договор за спечелено от общината финансиране по проект BG05M9OP001-2.005-0010-C01 “АКТИВНОСТ – Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”, който ще се осъществява чрезпроцедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „ Активно включване” по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.  

 

Общата стойност на проекта е355 333.52 лева, размерът на европейското съфинасиране е 302 033.49 лева /85%, размерът на националното съфинасиране е  53 300.03 лева/15%.

 

Период на изпълнение: 01.04.2017 – 31.12.2018

 

Период на предоставяне на услугата: 17 месеца: 01.08.2017 – 31.12.2018

 

Обща цел:

Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Добричка, давайки им право на избор, независимост и достойнство, посредством разнообразни услуги за социално включване и интеграция на пазара на труда.

 

Специфични цели:

Ø   Разширяване на възможностите за предоставяне на социални услуги на хората с увреждания, зависимите лица и техните семейства;

Ø   Установяване на нагласите на лицата, изграждане на взаимно доверие и задоволяване по най-ефективен начин на идентифицираните потребности; 

Ø   Подобряване на достъпа до заетост на хора с увреждания и и мотивиране на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства, чрез предоставяне на актуална информация относно търсенето на пазара на труда, изискванията за практикуване на отделните професии и специалности, както и възможностите за обучение, квалификация и преквалификация, което е критерий за успешна професионална и житейска реализация, съобразена с изискванията на пазара на труда и възможностите на включените лица от целевите групи в трудоспособна възраст 

Ø   Повишаване квалификацията на лица от целевите групи по проекта

Ø   Възстановяне трудовата активност на лица от целевите групи

Ø   Разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо хората с увреждания

 

Целеви групи: В проекта ще бъдат включени 70 лица:  15 лица с увреждания и минимум 15 членове на техните семейства;  15 деца с увреждания и минимум 15 родителя от техните семейства; 10 деца в риск; 10 възрастни в риск.

Ще се адресират потребноститите на лицата от целевите групи по отношение на: разнообразяване на социалните услуги и разширяване на обхвата им на терен, увеличение на лицата, предоставящи услуги за лична помощ, осигуряване на достъп до гъвкава грижа за деца с увреждания, увеличаване на човешките ресурси в социалните услуги, и професионалното им развитие, устойчива заетост в малките населени места, образователни и консултантски услуги за професионална реализация, поддържане от квалифицирани лица на инфраструктура в озеленяването в община Добричка.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 1960 [lid] => bg [title] => Методика за подбор на специалисти от МЕСРТ [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -106 [src] => files/info_pages/Metodika_na_specialisti_ot_MECPT.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 5933087 [date] => 0000-00-00 ) [1] => Array ( [id] => 1961 [lid] => bg [title] => Заявление [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -106 [src] => files/info_pages/Zaqvlenie_Aktivnost.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 545262 [date] => 0000-00-00 ) [2] => Array ( [id] => 1962 [lid] => bg [title] => Декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -106 [src] => files/info_pages/Dekl_spazvane_poverit_LD.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 452927 [date] => 0000-00-00 ) [3] => Array ( [id] => 1963 [lid] => bg [title] => Декларация за ползване на лични данни [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -106 [src] => files/info_pages/Dekl_za_polzvane_na_LD.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 391403 [date] => 0000-00-00 ) [4] => Array ( [id] => 1964 [lid] => bg [title] => Методика за подбор на специалисти от МЕСРТ [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -106 [src] => files/info_pages/metodika_za_podbor.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 138240 [date] => 0000-00-00 ) [5] => Array ( [id] => 1965 [lid] => bg [title] => Декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -106 [src] => files/info_pages/Dekl_za_spazv_poverit_na_LD.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 58368 [date] => 0000-00-00 ) [6] => Array ( [id] => 1966 [lid] => bg [title] => Декларация за ползване на лични данни [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -106 [src] => files/info_pages/Dekl._polzvane_na_LD.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 58368 [date] => 0000-00-00 ) [7] => Array ( [id] => 1967 [lid] => bg [title] => Заявление [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -106 [src] => files/info_pages/Zaqvl.po_obrazec.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 61440 [date] => 0000-00-00 ) [8] => Array ( [id] => 1970 [lid] => bg [title] => Протокол 1 [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -106 [src] => files/info_pages/Protokol_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1066188 [date] => 0000-00-00 ) [9] => Array ( [id] => 1975 [lid] => bg [title] => Протокол 2 [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -106 [src] => files/info_pages/Protokol_2.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1506999 [date] => 0000-00-00 ) [10] => Array ( [id] => 2007 [lid] => bg [title] => Методика за подбор на потребители на МЕСРТ [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -106 [src] => files/info_pages/Metodika_za_podbor_na_potrebiteli_na_MESRT.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3005509 [date] => 0000-00-00 ) [11] => Array ( [id] => 2008 [lid] => bg [title] => Заповед за комисия за подбор на потребители на МЕСРТ [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -106 [src] => files/info_pages/Zapoved_za_komisia_za_podbor_na_potrebiteli_na_MESRT.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 853695 [date] => 0000-00-00 ) [12] => Array ( [id] => 2009 [lid] => bg [title] => Заявление за потребител на МЕСРТ [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -106 [src] => files/info_pages/Zaiavlenie-obrazec.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 71680 [date] => 0000-00-00 ) [13] => Array ( [id] => 2017 [lid] => bg [title] => Покана за събиране на оферти [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -106 [src] => files/info_pages/Pokana_za_oferti_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2413779 [date] => 0000-00-00 ) [14] => Array ( [id] => 2018 [lid] => bg [title] => Оферта обзавеждане [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -106 [src] => files/info_pages/Oferta_obzavejdane.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 75264 [date] => 0000-00-00 ) [15] => Array ( [id] => 2046 [lid] => bg [title] => Покана за пресконференция [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -106 [src] => files/info_pages/_1.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 64512 [date] => 0000-00-00 ) [16] => Array ( [id] => 2075 [lid] => bg [title] => Информация за проведена пресконференция [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -106 [src] => files/info_pages/_2.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 65024 [date] => 0000-00-00 ) [17] => Array ( [id] => 3143 [lid] => bg [title] => Оферта и програма семинар образец [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -106 [src] => files/info_pages/Oferta_seminar_obrazec.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 82432 [date] => ) [18] => Array ( [id] => 3144 [lid] => bg [title] => Покана [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -106 [src] => files/info_pages/Pokana.PDF [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 59737 [date] => ) [19] => Array ( [id] => 3145 [lid] => bg [title] => Техническо задание [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -106 [src] => files/info_pages/Tehnichesko_zadanie.PDF [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 82105 [date] => ) ) 1
предишна
 • Стожер
  8° C
  облачно
 • Победа
  8° C
  облачно
 • Карапелит
  8° C
  облачно
 • Овчарово
  8° C
  облачно
 • Ведрина
  8° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре