На 24 април 2017 г. община Добричка подписа Договор № РД 04-39 за съвместна дейност с Фонд "Социална закрила".

 Основната цел на проекта е повишаване качеството и ефективността на извършваната грижа за възрастните хора и тези в неравностойно положение, чрез създаване на оптимални условия за функциониране на Домашен социален патронаж.

Под цели на проектното предложение:

-Изпълнение на социалната политика на община Добричка и дейностите за реализиране на целите заложени в стратегическите документи за развитие на община Добричка, насочени към разгръщане и подобряване мрежата от социални услуги в общността, предоставяне на качествени социални услуги за различните целеви групи, нуждаещи се от социална закрила и социална подкрепа;

-подновяване на амортизирано оборудване в осем от общо 13 –те ДСП в община Добричка – в селата Житница, Победа, Паскалево, Божурово, Смолница, Стожер и Овчарово;

-Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята на ДСП;

-Пестене на време и разходи за енергия при приготвянето на храната;

-По-добрарентабилност, ефективност и по-високо качество на храната, приготвяна от ДСП;

-Подобряване условията на работа в кухненския блок, с оглед всички потребители своевременно да получат обяд;

-Реализиране на икономии на средства от общинския бюджет, които да бъдат насочени към други дейности, свързани с повишаване качеството на предоставяната услуга.

 Чрез проекта се предвижда да се закупят:

8 броя професионална електрическа фурна на 2 нива за ДСП в селата Житница, Победа, Паскалево, Божурово, Смолница, Стожер, Овчарово и Владимирово, тъй като в тях оборудването е най – амортизирано и нерентабилно;

1 брой работна маса крайстенна без долен плод за ДСП с.Паскалево

1 брой работна маса крайстенна с два умивални басейна за ДСП с.Паскалево, тъй като наличните към момента са счупени и амортизирани.

Съгласно договора дейностите по проекта стартират от 01 юли 2017 г. със срок на действие до 31 октомври 2017 г.

предишна
 • Стожер
  18° C
  предимно ясно
 • Победа
  18° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  18° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  18° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  18° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Нагоре