С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно преценяване необходимостта от ОВОС

21.12.2013  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на Община Добричка

 

 

         На основание чл.6, ал. 9 от Наредба да условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ от 20.12.2013 г. е открит обществен достъп до информацията по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение -„Изграждане на инсталация за преработка на животински и растителни отпадъци в биогаз, с мощност до 1,5 MW, в имот № 53210.21.205, по кадастралната карта на с. Овчарово, община Добричка, област Добрич.

            Инвеститор на инвестиционното предложение е „Недко Недков- Овчарово"ЕООД, община Добричка, област Добрич.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 20.12.2013 г. до 09.01.2014 г. в:

            1.Сградата на Община Добричка, град Добрич , ул."Независимост" №20, етаж 2, стая 233, от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа;

             

            За контакти, подаване на забележки, разяснение и възражения:

- Васко Георгиев -главен Експерт „Екология и опазване на околната среда" в община Добричка, тел.: 058/600 889, вътр. 233                        

предишна
 • Стожер
  32° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  32° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  32° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  32° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  32° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре