Съобщение от отдел Местни данъци и такси

04.02.2015

Уважаеми данъкоплатци,

Уведомяваме Ви, че :

·         От 05.02.2015г. започва плащането на данък върху недвижимото имущество, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци за 2015г.

·         До 30 юни 2015г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за: данък върху недвижимите имоти /ДНИ/, данък върху превозните средства /ДМПС/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2015г.

·         До 30 април 2015г. тече срокът, в който се плащат задълженията за ДНИ, ТБО и ДМПС за цялата 2015г. с 5 на сто отстъпка.

·         На 30 април 2015г.  изтича срокът, в който се заплаща втора вноска за патентен данък за 2015г.

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

· касово – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, ст.107.

· пос терминал – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, ст.107.

· в касите на Easy Pay в цялата страна.

·безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка:

IBAN сметка - BG 22 SOMB91308410020144

Банков код - SOMBBGSF

„ОБЩИНСКА БАНКА” АД – клон Добрич

Код за вид плащане:

44 14 00 – Патентен данък

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти и лихви

44 23 00 - Данък върху превозните средства и лихви

44 24 00 - Такса за битови отпадъци и лихви

 

Справки могат да се правят на място в отдел „МДТ” към Община Добричка и на телефон: 600889/вътр.107 и вътр.217 и на интернет страницата на общината с адрес: www.dobrichka.bg.

предишна
 • Стожер
  22° C
  умерен дъжд
 • Победа
  22° C
  умерен дъжд
 • Карапелит
  22° C
  умерен дъжд
 • Овчарово
  22° C
  умерен дъжд
 • Ведрина
  22° C
  умерен дъжд
следваща
#
#
Нагоре