СЪОБЩЕНИЕ относно преценяване необходимостта от ОВОС

13.02.2015

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на Община Добричка

 

 

         На основание чл.6, ал. 9 от Наредба да условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ от 12.06.2015 г.е открит обществен достъп до информацията по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка на сурово краве мляко“, в ПИ с идентификатор № 000021, с площ 25,980 дка представляващ стопански двор, в землището на с. Котленци, община Добричка.Инвестиционното предложение е с Възложител Радослава Станчева Рогова-Стефанова, гр. Добрич, община Добрич,област Добрич, ул. „Александър Стамболийски“ № 3, вх. В, ет. 2, ап. 8.

 

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периодаот 12.02.2015 г. до 27.02.2015 г. в:

            1.Сградата на Община Добричка, град Добрич , ул.”Независимост” №20, етаж 2, стая 233, от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа;

             

            За контакти, подаване на забележки, разяснение и възражения:

-Васко Георгиев –главен Експерт „Екология и опазване на околната среда” в община Добричка, тел.: 058/600 889, вътр. 233                         

предишна
 • Стожер
  7° C
  облачно
 • Победа
  7° C
  облачно
 • Карапелит
  7° C
  облачно
 • Овчарово
  7° C
  облачно
 • Ведрина
  7° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре