СЪОБЩЕНИЕ относно стартиране на подбор на персонал за услугата „Ранна интервенция на уврежданията и Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания “, по ПроектBG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка ”

15.09.2016

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

 

Стартира подбор на персонала за услугата „ ,Ранна интервенция на уврежданията и Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания ,  по ПроектBG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка  ”, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004-0021-C01 с Министерство на труда и социалната политика, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ .

 

1.ОБЯВЛЕНИЕ

2.ЗАЯВЛЕНИЕ

3.АВТОБИОГРАФИЯ

предишна
 • Стожер
  9° C
  облачно
 • Победа
  9° C
  облачно
 • Карапелит
  9° C
  облачно
 • Овчарово
  9° C
  облачно
 • Ведрина
  9° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре