Съобщение от Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните към община Добричка

11.12.2017

 

Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните към община Добричка организира     практически занятия с директори на училища, председатели на училищните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от общината  за прилагане на комплексна методика и техники за превенция на насилиетои агресията в училищата. Обученията ще се проведат в Основно училище „Васил Левски“, село Хитово на 12.12.2017г. и Обединено училище „П.К.Яворов“, село Стефаново на 13.12.2017г.  от Сдружение „Бизнес агенция“.


         Общата цел на  занятията е да даде уеднаквен и комплексен инструментариум в ръцете на участниците да разбират и контролират нивата на агресия и последващото насилие в училищата и да ги насочи как да го прилагат на практика. Чрез практически упражнения участниците ще подобрят уменията си да  планират по-специфични и целенасочени практически интервенции на индивидуално, групово, класно, випусково, общоучилищно и общинско  ниво.

 Участниците ще се  запознаят с техники за управление на насилието и агресията в училище с наличните ресурси, с които  разполагат, без допълнителни инвестиции или разходи. Ще се представят  и  упражнят техники за разрешаване на конфликти, посредничество; техники на справяне с бурни и агресивни младежи; техники за възпрепятстване на агресивно поведение; техники за мениджмънт на класа; работа в екип, а също и с извънучилищните фактори. Ще бъдат представени също модерни идеи за включване на педагозите в онлайн живота на учениците като основна тяхна среда за комуникация и идеи за ползване на социалните мрежи за превенция на тормоза и насилието.
        Ще бъде   представен и упражнен модел за превенция на насилието в училище, на който  се представят най-ефективните и популярни в света програми за превенция на насилието в училище, като се фокусират върху създаването и утвърждаването на конкретни умения за тяхното прилагане от страна на участниците.

предишна
 • Стожер
  9° C
  облачно
 • Победа
  9° C
  облачно
 • Карапелит
  9° C
  облачно
 • Овчарово
  9° C
  облачно
 • Ведрина
  9° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре