Информация във връзка с проведена пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0262 –С01 “Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда в община Добричка”,

12.12.2017

 

На 12.12.2017 г. в община Добричка, гр. Добрич, ул.Независимост № 20, зала 108, от 11:00 до 11:30 часа бе проведена пресконференция за информиране относно напредъка на проектните дейности по проект BG05M9OP001-2.002-0262 –С01“Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда в община Добричка”.Проектът се осъществява чрез процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

На пресконференцията присъстваха инж.Тошко Петков – Кмет на община Добричка, Даниела Тодорова – ръководител на проекта, Добринка Петрова – координатор по проекта, Петя Славова – счетоводител по проекта, Силвия Ганова – експерт «психо-социална подкрепа», Костадин Петров- социален консултант, Марийка Миланова- технически сътрудник, Валентин Вълчев – шофьор, Виолета Дечева и Цонка Тодорова- медицински сестри, Диана Далакманска- експерт «Човешки ресурси», представители на медии, гости, представители на целевата група.

Ръководителят на проекта направи кратко резюме на проектните дейности до момента.

Специалистите от персонала на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда представиха дейностите по предоставяне на потребителите на центъра за интегрираните почасови услуги, чрез които се задоволяват техните потребности от социални услуги при обичайни ежедневни дейности, осъществяване на социални контакти; от здравни услуги.

Експертът „психо-социална подкрепа“ представи дейностите по Мотивационна и психологическа подкрепа за потребителите, Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала.

 

 

Гр.Добрич                                             Ръководител проект

12.12.2017 г.                                                                      /Даниела Тодорова/

предишна
 • Стожер
  10° C
  облачно
 • Победа
  10° C
  облачно
 • Карапелит
  11° C
  облачно
 • Овчарово
  10° C
  облачно
 • Ведрина
  10° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре