СЪОБЩЕНИЕ относно приемане на заявления за кандидатстване за позиция „Мотивационен консултант”.

15.06.2018

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.010-0467-С01– „Социално предприятие – „Помощ в дома и градината“ генератор на социална възвръщаемост в община Добричка“, който  се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, Община Добричка приема Заявления за кандидатстване за позиция „Мотивационен консултант”.

Място и срок за подаване на документите:Документите се подават лично на следния адрес :гр.Добрич , ул.Независимост“ № 20, Информационен център , всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

За контакти: телефон 058/603167 Румяна Иванова – Ръководител на проект

Краен срок за подаване на документите:до 17.00 ч. на  26.06.2018 г.

 

Информация за позицията и необходимите документи за кандидатстване може да изтеглите от ТУК

предишна
 • Стожер
  9° C
  облачно
 • Победа
  9° C
  облачно
 • Карапелит
  9° C
  облачно
 • Овчарово
  9° C
  облачно
 • Ведрина
  9° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре