Съобщение от отдел „Местни данъци и такси“

26.06.2018

Уважаеми данъкоплатци,

Уведомяваме Ви, че :

·           На 02 юли 2018г. изтича срокът, в който се плаща първа вноска за: данък върху недвижимите имоти /ДНИ/, данък върху превозните средства /ДПС/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2018г.

·           На 31 юли 2018г.  изтича срокът, в който се заплаща трета вноска за патентен данък за 2018г.

 

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

· на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Добричка, където заплащането може да стане в брой или чрез ПОС терминално устройство, без да се начисляват допълнителни такси за превод.

· на касите на Easy Pay в цялата страна и чрез онлайн системата на ePay.

·с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка:

IBAN сметка - BG 22 SOMB91308410020144

Банков код - SOMBBGSF

„ОБЩИНСКА БАНКА” АД – клон Добрич

Код за вид плащане:

44 14 00 – Патентен данък

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти и лихви

44 23 00 - Данък върху превозните средства и лихви

44 24 00 - Такса за битови отпадъци и лихви

 

Справки могат да се правят на място в отдел „Местни данъци и такси” към Община Добричка на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 107, телефони: 058/600643 и 058/600889, вътрешни 107, 121 и 217, както и на интернет страницата на общината с адрес: www.dobrichka.bg.

предишна
 • Стожер
  9° C
  облачно
 • Победа
  9° C
  облачно
 • Карапелит
  9° C
  облачно
 • Овчарово
  9° C
  облачно
 • Ведрина
  9° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре