О Б Я В А НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРСР 2014-2020

03.07.2018

 

о б я в а

 

на вниманието на всички заинтересовани страни, потенциални кандидат бенефициенти по прср 2014-2020

 

 

 

на 10.07.2018 г. от 10.30 часа, в административната сграда на община добричка, зала 108, областен информационен център – добрич ще проведе информационно събитие за повишаване на информираността на представителите на общини, граждани, земеделски стопани, работодатели и други организации.

на събитието ще бъдат представени:

-         подмярка 6.4.1 „инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;

-         подмярка „инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства;

-         отворени процедури по програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да поучат финансиране, допустими разходи и дейности.

присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

 

 

 

Дата: 03.07.2018 г.

Отдел ЕППИР, община Добричка

предишна
 • Стожер
  10° C
  облачно
 • Победа
  10° C
  облачно
 • Карапелит
  11° C
  облачно
 • Овчарово
  10° C
  облачно
 • Ведрина
  10° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре