Съобщение относно стартиране нова дейност по Проект„Равен шанс за всички деца в община Добричка” - Лятно училище за деца на 5, 6 или 7 годишна възраст (след завършване на предучилищната подготовка) от семейства от уязвими групи.

19.07.2018

 

Стартира нова дейност по Проект„Равен шанс за всички деца в община Добричка”

 Лятно училище за деца на 5, 6 или 7 годишна възраст (след завършване на предучилищната подготовка) от семейства от уязвими групи.

По проекта, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез ЕСФ  се разкрива лятно училище с   две групи,  по 15 деца в селата Карапелит и Стожер, през месеците юли и август 2018г.

За децата в лятното училище ще се грижат педагог и медиатор.

Услугата е безплатна.Осигурени са материали, консумативи, храна,  Занятията ще се провеждат до обяд, в оборудвана зала и в двора  на  Детските градини на съответните села.

Лятното училище има за цел да увеличи  готовността на децата от уязвими семейства от затворени общности и децата с увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас. Потребители на услугата по проекта са  деца, чийто майчин език не е български и които срещат затруднения при общуването на български език. Родителите на децата, посещаващи летни групи с оглед поддържане на тяхната мотивация за записване на децата в училище. Чрез посещаването на лятно училище, децата ще имат възможност да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище.

 В летните училища образователните елементи ще се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят, ще се предоставят дейности за подобряване на предучилищната подготовка, като:

- Преодоляване на затруднения в изучаването на български език, осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища. Децата се разделят на групи в зависимост от техните нужди;

- Игри в съответствие с предпочитанията на децата;

- Кратки екскурзии, посещение в зоологическата градина, паркове и други  в околностите на град Добрич и  селото;

- Организиране и провеждане на състезания, викторини и др. в края на летните училища;

- Ежемесечни срещи с родителите. Мотивация за равен старт на техните деца при постъпване в първи клас;

 - Включване на родителите в подготвителната работа;

предишна
 • Стожер
  9° C
  облачно
 • Победа
  9° C
  облачно
 • Карапелит
  9° C
  облачно
 • Овчарово
  9° C
  облачно
 • Ведрина
  9° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре