О Б Я В Л Е Н И Е За набиране на лица от целевите групи по проект BG05M9OP001-2.010-0467-С01- Социално предприятие – „Помощ в дома и градината“ генератор на социална възвръщаемост в община Добричка"

01.08.2018
предишна
 • Стожер
  14° C
  предимно облачно
 • Победа
  14° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  14° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  14° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  14° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре