Обява относно набиране на кандидати за военна служба

22.03.2019

                                                                               О Б Я В А

за приемане на военна служба, след провеждане конкурс на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед № ОХ-253/11.03.2019г. на министъра на отбраната на Република България,са обявени 100 (сто) вакантни войнишки длъжности във Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, след провеждане на конкурс, както следва:

 1. в.ф. 34410 - Варна: - 9 (девет) длъжности
 2. в.ф. 54830 - Варна: - 1 (една) длъжност 
 3. в.ф. 26800 - Варна: - 8 (осем) длъжности
 4. в.ф. 38010 - Варна: - 3 (три) длъжности
 5. в.ф. 32300 - Варна: - 2 (две) длъжности
 6. в.ф. 28430 - Варна: - 1 (една) длъжност
 7. в.ф. 22580- Варна: - 15 (петнадесет) длъжности
 8. в.ф. 36940 - Варна: - 2 (две) длъжности
 9. в.ф. 54940 - Варна: - 1 (една) длъжност
 10. в.ф. 54960 - Бургас - 1 (една) длъжност
 11. в.ф. 32140 - Варна: - 2 (две) длъжности
 12. в.ф. 26870 - Варна: - 1 (една) длъжност
 13. в.ф. 32890 - Бургас: - 3 (три) длъжности
 14. в.ф. 38920 - Варна: - 16 (шестнадесет) длъжности
 15. в.ф. 22480 - Бургас: - 15 (петнадесет) длъжности
 16. в.ф. 18360 - Бургас: - 3 (три) длъжности
 17. в.ф. 28580 - Варна: - 8 (осем) длъжности
 18. в.ф. 24830 - Бургас: - 1 (една) длъжностСРОКЗ
 19. в.ф. 56080 -Варна: - 3 (три) длъжности
 20. в.ф. 56070 - Варна: - 1 (една) длъжност
 21. в.ф. 44320 - Сенокос: - 2 (две) длъжности
 22. в.ф. 26420 – Бургас: - 1 (една) длъжност
 23. в.ф. 34590 – Бургас: - 1 (една) длъжност                                                                                                                                                                     Повече информация за участие в конкурса може  да получите от офиса за  военен отчет към общината или на телефон:0888/ 321 253 както и от сайтовете на: Централно военно окръжие :www.comd.bg

            Министерство на отбраната:www.mod.bg

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие ІІ степен - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4,  тел. 058/664 764

където се подават необходимите документи.

Срок за подаване на документи е до 25.04.2019 г.

Размерът на месечното възнаграждение е не по малък от 840 лева.

предишна
 • Стожер
  27° C
  облачно
 • Победа
  27° C
  облачно
 • Карапелит
  26° C
  облачно
 • Овчарово
  27° C
  облачно
 • Ведрина
  27° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре