В осем села в община Добричка ще се реализират проекти, финансирани от ПУДООС

04.03.2021

 Осем проекта на Община Добричка получиха одобрение от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). За поредна година Община Добричка е с одобрени проектни предложения в рамките на националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ на обявения от МОСВ И ПУДООС конкурс за 2021 г.

Целта на кампанията е да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. Дейностите предвиждат създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи,  възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения, както и формиране на позитивна нагласа към природата.

След сключването на договорите дейностите ще се реализират в осем села на територията на общината.

 

Село Царевец - проект „Възстановяване на място за отдих и изграждане на детска площадка в с. Царевец“. Проектното предложение предвижда реализиране на следните дейности:

 • почистване на терена;
 • изграждане на детската площадка и монтиране на детските съоръжения. Детската площадка ще се изгради между сградите на кметството и църковния храм. Съоръженията включват разнообразни по вид игри като катерене, пързаляне, провиране, люлеене и логически игри;
 • доставка и монтаж на пейки, беседка и кошчета за отпадъци – ще се монтират 8 броя пейки;
 • озеленяване - предвижда се озеленяване в западната част на парка, която се намира около кметството;
 • отбелязване на Световния ден на природата - ще се проведе среща с младежите от селото и членовете на пенсионерския клуб, на която се предвижда да се направи презентация на екологична тема;
 • откриване на площадката на обновения терен и отчитане на проекта.

Стойността на проекта е 9 970,80 лева.

 

Село Козлодуйци -проект „Възстановяване на част от парк за отдих и монтаж на детски съоръжения на открито в с. Козлодуйци. Предвидените дейности в проекта са:

 • почистване на терена;
 • засаждане на хризантеми;
 • монтиране на детски съоръжения, монтиране на пейки и кошчета за отпадъци. По проекта се предвижда да се доставят и монтират  комбинирано детско съоръжение, детска люлка, въртележка, беседка, пейки и кошчета за отпадъци;
 • откриване на детската площадка.

Стойността на проекта е 9 912,00 лева.

 

Село Смолница -проект „Създаване на парк за отдих и развлечение“. Проектното предложение предвижда реализиране на следните дейности:

 • провеждане на информационна кампания за целите и задачите на проекта;
 • почистване на замърсената площ, облагородяване;
 • създаване на парк за отдих и развлечение като се достави и монтира следното парково оборудване - беседка, права редова пергола, паркови пейки, кош за разделно събиране на отпадъци, кошчета за отпадъци, комплект маса с пейки, маса за шах;
 • провеждане на урок на открито на тема „Аз и природата“, който ще прикани младите хора и децата от близките градове, които имат роднини в населеното място, през времето на училищните ваканции да излязат сред природата, да оценят нейната красота.

Стойността на проекта е 9 989,82 лева.

 

Село Славеево -проект „Изграждане на зона за отдих и детска площадка в с. Славеево“. Предвидени са следните дейности по проекта:

 • почистване на терена;
 • засаждане на рози;
 • монтиране на детските съоръжения;монтиране на пейки и кошчета за отпадъци;
 • откриване на детската площадка.

Реализацията на този проект ще доведе до подобряване качеството на живот на жителите на с.Славеево чрез разширяване на зелените площи и създаване на подходящи условия за спорт и отдих.Стойността на проекта е 9 811,60 лева.

 

Село Ведрина -проект „Място за отдих в природата - вълшебен рай в зелено“. Проектното предложение предвижда реализиране на следните дейности:

 • почистване на терена;
 • изграждането на мястото за отдих и игри, което ще бъде съобразено с условията за безопасност на ползвателите. Мястото за отдих и игри ще бъде изградено в дворно място на автобусна спирка с обща площ 1570 кв.м. Ще бъдат доставени и монтирани 6 броя съоръжения за спорт и игри;
 • доставка и монтаж на пейки, беседка и кошчета за отпадъци. Ще се доставят и монтират пейки и кошчета за отпадъци, съобразени с пространството;
 • озеленяване. По проекта се предвижда озеленяване на всички страни на парка с декоративни растения и оформяне на цветни лехи.
 • откриване на място за отдих и игри;
 • отчитане на проекта.

Стойността на проекта е 9 956,40 лева.

 

ОУ „Васил Левски“ с. Божурово -проект „Обичам природата и аз участвам“. Проектното предложение предвижда изграждане на класна стая на открито - кът в двора на училището. Към изградения екокът в двора на училището ще има алпинеум, пейки и алеи, ще се монтира беседка, в която ще се провеждат учебни часове на открито.

Стойността на проекта е 4 999,00 лева.

 

Детска градина, с. Черна -проект „Зелени сърца, зелени усмивки, зелена природа“. Проектът предвижда почистване и създаване на еко пространство в двора на детската градина и провеждане на дейности, свързани с опознаване и опазване на околната среда в родния край. Дейностите, които ще се реализират са:

 • работа с родителите, която има за цел да провокира интереса и желанието на родителите за включване в проектните дейностите;
 • промяна на облика на двора в детската градина чрезобособяване на кът за обучение на открито и спортна площадка;
 • създаване на подходяща образователна среда за формиране на позитивна нагласа към природата;
 • доставка и монтаж на съоръженията за отдих и спорт.

Проектът е на стойност 4 980,00 лева.

 

Детска градина „Първи юни“, с. Бранище - проект „Моята детска зелена мечта от ДГ „Първи юни“. Проектът предвижда създаване на еко пространство с поставяне на компостери в двора на детската градина и провеждане на дейности, свързани с опознаване и опазване на околната среда в родния край. В рамките на проекта се предвижда провеждане на изложба, събиране и хербаризиране на растения, чаено парти, модно ревю с отпадъчни материали. Чрез реализирането на проекта дворът на детската градина ще стане една прекрасна среда за труд, спорт, обучение и игра. Проектът е настойност 4 999,99 лева.

Общата стойност на финансирането e в размер на 64 619,61 лева от Министерството на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда - 2021 г.”

предишна
 • Стожер
  8° C
  облачно
 • Победа
  8° C
  облачно
 • Карапелит
  8° C
  облачно
 • Овчарово
  8° C
  облачно
 • Ведрина
  8° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре