Планът за интегрирано развитие на Община Добричка за периода 2021-2027 г. с публично обсъждане до 28 март

18.03.2021

Проектът на Плана за интегрирано развитие на Община Добричка за периода 2021 – 2027 г. (ПИРО) е публикуван на сайта на Община Добричка за публично обсъждане. В рамките на месец – до 28 март, могат да се депозират становища, предложения за изменение, допълнения. Предложенията се предоставят на електронната поща на Община Добричка - obshtina@dobrichka.bg,или в Центъра за услуги и информация с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20, стая 105.

Планът за интегрирано развитие на Община Добричка за периода 2021 – 2027 г. [ПИРО] е средносрочен рамков документ, определящ целите и приоритетите на регионалната политика на Общината. Времевият хоризонт на ПИРО е седемгодишен – от 2021 до 2027 г., и съвпада с периода на действие на стратегическите документи от по-високо ниво в системата на регионалното развитие.

Планът за интегрирано развитие на Община Добричка за периода 2021 – 2027 г.  е изготвен в съответствие с изводите на изготвения анализ на социално-икономическото развитие на Общината.

предишна
 • Стожер
  15° C
  ясно небе
 • Победа
  15° C
  ясно небе
 • Карапелит
  14° C
  ясно небе
 • Овчарово
  15° C
  ясно небе
 • Ведрина
  15° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре