Частично бедствено положение е обявено в село Стожер

05.08.2021

 Частично бедствено положение да бъде обявено в село Стожер за срок от седем дни реши днес на свое заседание Щабът за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия в Община Добричка. Извънредното заседание бе свикано спешно от кмета на Община Добричка Соня Георгиева заради критичната ситуация с водоснабдяването в село Стожер. Пред членовете на Щаба кметът Георгиева направи кратка ретроспекция на проблема, който датира от години. За безводието в село Стожер са сезирани Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Преди заседанието на Щаба, което започна в 13.00 часа днес, Соня Георгиева за пореден път разговаря с областния управител Васил Карапанчев и с директора на ВиК – Добрич, инж. Тодор Гикински.

Присъстващите на заседанието на Щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия единодушно подкрепиха предложението на Соня Георгиева за неотложно обявяване на частично бедствено положение в село Стожер.

Със заповед №1054 на кмета на Община Добричка частичното бедствено положение в село Стожер се въвежда от 14.00 часа на 5.08.2021 г. и ще продължи до 12.08.2021 г. За да се овладее бедствието, кметът разпорежда да се предприемат незабавни мерки:

- сформиране на експертна комисия, която да проучи съществуващите водоизточници, като се запознае и с предложението от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за алтернативно водоснабдяване, както и с изготвения инвестиционен проект, възложен от Общината, и представи експертно становище за възможностите за нормализиране на водоснабдяването в срока на заповедта;

- да се изготви експертиза за състоянието на сондаж „Стожер“, при установяване на възможност за експлоатация на сондажа, да се предприемат действия по почистване и възстановяване;

- „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД да осигури водоноски/цистерни с вода за задоволяване на нуждите от вода за питейно-битови нужди;

 - Регионална здравна инспекция – Добрич, ежедневно да взема проби за пълен мониторинг на качеството на водата до достигане на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, и периодично да уведомява Община Добричка за резултата от тях;

 - да се преустанови дейността на детската градина и на Домашен социален патронаж;

 - изпълнителният директор на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД да докладва на оперативния дежурен по Общински съвет за сигурност на всеки 4 часа за предприетите действия за  възстановяване на водоподаването в с. Стожер;

 - директорът на РС ПБЗН да следи обстановката в с.Стожер предвид високите температури и липсата на вода, да има готовност да реагира при евентуално възникване на пожари; 

 - началникът на II РУ на МВР да организира охраната на населеното място в случай, че възникнат безредици;

Заповедта на кмета на Община Добричка Соня Георгиева за обявяване на частичното бедствено положение в село Стожер ще бъде изпратена днес на областния управител Васил Карапанчев и на министъра на  вътрешните работи Бойко Рашков.

предишна
 • Стожер
  9° C
  облачно
 • Победа
  9° C
  облачно
 • Карапелит
  9° C
  облачно
 • Овчарово
  9° C
  облачно
 • Ведрина
  9° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре