Набират персонал във връзка с разкриване на нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ в с.Опанец

14.09.2021

Във връзка с разкриване на нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ в с.Опанец , Община Добричка

 

ОБЯВЯВА ПОДБОР

 

 за набиране на персонал, за предоставяне на  резидентна грижа, за следната позиция:

Медицинска сестра- 4 щатни  бройка на трудов договор, на пълно работно време, при работа по график,  на 7 часов работен ден, като  работното време се сумира почасово.

Основни задължения  -  Предоставя квалифицирана медицинска грижа, съгласно индивидуалните потребности на всеки потребител. Оказва медицинска помощ на нуждаещите се потребители, води задължителна медицинска документация, оказва съдействие при организация на дейности, касаещи здравето на потребителите в Центъра. Участва в разработването на индивидуални планове, в мултидисциплинарен екип, в актуализиране на индивидуалния план за всеки потребител.

Изисквания за заемане на длъжността :

Образователно – квалификационна  степен – специалист, професионален бакалавър, бакалавар, магистър, средно специално образование, професионално направление – Специалност - Мед.сестра/фелдшер

Професионален опит -  не се изисква;

Необходими документи за кандидатстване :

1.Писмено заявление за участие по образец;

2.Автобиография;

3.Копие от документ за  компютърна грамотност - ако е необходимо;

4.Копие от документ за придобита образователна степен;

5.Копие от трудова книжка ;

6.Лична карта – за справка .

Начин за провеждане на подбор :

1.Първи етап  – разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания;

2.Втори етап за допуснатите кандидатите:  ще се проведе събеседване по часови график при  спазване на противоепидемичните мерки.

Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично, в Общинска администрация на Община Добричка , град Добрич ул. Независимост  № 20, ст.115. 

За допълнителна информация: тел. 058/600 889, вътр.207, 0877231807 от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Краен срок за подаване на документите – до 16.30 ч. на  24.09.2021 г.вкл.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за графика на втория етап по подбора.

предишна
 • Стожер
  32° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  32° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  32° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  32° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  32° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре