Фирма получи одобрение да рекултивира общински имот край Владимирово

27.06.2023

 27.06.2023 г. 15:30:11 ч. / Михаил Добромиров

Добрички общински съвет даде съгласие кметът на Община Добричка да сключи споразумение с фирма „Екоинвест Асетс“ АД, гр. Варна, за рекултивация на общински поземлен имот в землището на с. Владимирово, която да се осъществи въз основа на одобрен и съгласуван проект при спазване изискванията на Закона за опазване на земеделските земи.

В Общината е постъпило заявление от варненската фирма с инвестиционно намерение за рекултивация на общински имот за своя сметка.

Имотът, за който е проявен интерес е частна общинска собственост. Той е неизползваем, трайното му предназначение е нарушена територия, начина на трайно ползване е „ За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“.

С намерението си „Екоинвест Асетс“ АД възнамерява да възстанови нарушения терен, за да може същият отново да стане годен за ползване за земеделски нужди.

На сесията присъства директорът на фирмата Емил Дичев, който заяви, че разполагат с най-модерният завод за отпадъци в България. Рекултивирали са множество депа на общини, а В момента извършват подобна рекултивация на кариера в община Каспичан.

Той обясни, че преди да започнат каквато и да е дейност, трябва да представят проект, който трябва да получи одобрение от РИОСВ Варна и Министерството на земеделието.

Рекултивацията се извършва чрез уплътняване на пластове компост, пръст, инертни материали и най-отгоре се извършва биологична рекултивация, за да стане земята отново използваема за земеделски нужди. Дичев заяви, че не може да каже колко години ще отнеме запълването на мястото. Тяхна проверка в Басейнова дирекция показала, че няма опасност за вододайните зони наоколо. Ако има проблем, РИОСВ няма да ни разрешат никакви дейности, каза Дичев.

https://dobrudjabg.com/novina/firma-poluchi-odobrenie-da-rekultivira-obshtinski-imot-krai-vladimirovo/88560

предишна
 • Стожер
  19° C
  предимно облачно
 • Победа
  19° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  19° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  19° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  19° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре