Ремонт на улици в 63 села в община Добричка е извършен през 2020 г.

01.04.2021

 By Pro News Dobrich  01.04.2021  38  No Comment

Основен или текущ ремонт на улици в 63 населени места в община Добричка е извършен през 2020 година. Обновен е също общинският път Ведрина-Ново Ботево, монтирани са 6 ограничителя на скоростта. Ремонтирани са 89 421 кв. м асфалтова настилка. Шосировка е направена в 14 села и са изпълнени 30 270 кв. м на стойност 418 140 лева с включено ДДС. Това стана ясно от отчета за изпълнение през м. г. на Програмата за опазване на околната среда на община Добричка за периода 2015-2020 година. В него се посочва, че на територията на общината предвид липсата на големи промишлени предприятия влиянието на вредни емисии в атмосферния въздух е слабо изразено. Няма подадени сигнали за замърсяване на атмосферния въздух. За снижавана на праховите замърсявания и емисиите от автомобилния транспорт Общината залага на подобряване пропускателната способност на съществуващата пътна мрежа, в т. ч. ремонт и рехабилитация на част от пътните платна с най-голяма амортизация. Проведени са кампании по почистване на пътищата и техния сервитут. За благоустрояване на крайпътните и обществени пространства във връзка с поддържане на съществуващите зелени площи и създаване на нови от разсадника в с. Долина през 2020 година са предоставени 4 999 дръвчета, храсти и цветя на села от общината. В отчета се посочва, че периодично се извършва мониторинг на питейните води в населените места от Регионалната здравна инспекция и ВиК-Добрич. Отклонения от нормите за питейно битово водоснабдяване през м. г. не са констатирани, изключения правят водите, добивани от плитки сондажи по показател нитрати. С цел подобряване водоснабдяването и качеството на питейната вода от ВиК Добрич е извършена подмяна на водопроводи в селата Ведрина, Паскалево, Черна, Владимирово и Козлодуйци.

Периодично на територията на общината се извършва почистване на деретата и каналите с цел осигуряване тяхната проводимост и намаляване възможностите за затлачване, които биха довели до наводнения.  През 2020 г. е извършено машинно почистване на дерета в 19 населени места на обща стойност 47 779 лева с ДДС.

https://pronewsdobrich.bg/2021/04/01/remont-na-ulitsi-v-63-sela-v-obshtina-dobrichka-e-izvarshen-prez-2020-g/

предишна
 • Стожер
  9° C
  облачно
 • Победа
  9° C
  облачно
 • Карапелит
  9° C
  облачно
 • Овчарово
  9° C
  облачно
 • Ведрина
  9° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре