С проект за патронажна грижа ще кандидатства Община Добричка

01.04.2021

By Pro News Dobrich  01.04.2021  58  No Comment

Община Добричка да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ „Патронажна грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. реши на заседание днес Общинският съвет. Целта на операцията е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи на възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. Ще се осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на лицата, които са най-застрашени от коронавируса.

Операция „Патронажна грижа” включва две основни направления:

Направление 1 – дейност „Патронажна грижа”,

Направление 2 – дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности”.

Като конкретен бенефициент за Община Добричка са определение за обхващане на 74 лица, нуждаещи се от подкрепа по Направление 1. Индикатори за изпълнение по Направление 2 са 50 души, които са потребители на социалните услуги, делегирани от държавата дейности на територията на община Добричка, както и служители, предоставящи социални и здравни услуги. Продължителността за изпълнение на дейностите е максимум 12 месеца, като всяко лице от целевата група по Направление 1 може да получава здравно-социални услуги по 2 часа на ден. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за Община Добричка е в размер на 241 346 лева. Не се изисква съфинансиране от бенефициента.

https://pronewsdobrich.bg/2021/04/01/s-proekt-za-patronazhna-grizha-shte-kandidatstva-obshtina-dobrichka/

предишна
 • Стожер
  9° C
  облачно
 • Победа
  9° C
  облачно
 • Карапелит
  9° C
  облачно
 • Овчарово
  9° C
  облачно
 • Ведрина
  9° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре