Строителни дейности в 84 обекта ще се извършат в община Добричка

06.04.2021

By Pro News Dobrich  05.04.2021  249  No Comment

Обществена поръчка с предмет изграждане, ремонт и реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, нейна собственост, обяви Община Добричка. Предмет на поръчката е извършването на строителни дейности на обекти, общинска собственост – сгради и инфраструктура. Тя включва 12 обособени позиции. Предвидено е да се извършат ремонтни работи в четири читалищни сгради, двадесет кметства, шестнадесет детски градини, шест социални патронажи, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в едно населено място, един младежки клуб, пет здравни служби, една автоспирка, три сгради на основни училища, сграда автотранспорт и община, общинска сграда – пункт в едно населено място, сграда гробищен парк и реставрация и ремонт на военни паметници в три села. Ще се изградят стопанска постройка и склад за дърва в две кметства; автоспирки в две населени места, водосток; тротоар в едно населено място; благоустрояване пред кметства и паркове в четири села, разширение на улично осветление в две населени места и подмяна на съществуващ кабел с усукан в едно населено място на територията на община Добричка. Общо ще се извършват строителни дейности на 84 обекта в 49 населени места. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 511 827,50 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на офертите е 27 април.

https://pronewsdobrich.bg/2021/04/05/stroitelni-deynosti-v-84-obekta-shte-se-izvarshat-v-obshtina-dobrichka

предишна
 • Стожер
  9° C
  облачно
 • Победа
  9° C
  облачно
 • Карапелит
  9° C
  облачно
 • Овчарово
  9° C
  облачно
 • Ведрина
  9° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре