Разрешиха изработването на ПУП за изграждането на водопровод от Дебрене до Стожер (ВИДЕО)

01.09.2021

 31.08.2021 г. 16:22:14 ч. / Михаил Добромиров

Добрички общински съвет разреши изработването на Подробен устройствен план във връзка с изграждането на подземен водопровод за водоснабдяване на с. Стожер от съществуващ водоем в с. Дебрене, който да преминава през полски пътища в землищата на Дебрене и Стожер.

Председателят на Общинския съвет д-р Ердинч Хаджиев определи решението като първа стъпка за решаване на проблема с водоснабдяването на Стожер.

Кметът Соня Георгиева представи пред съветниците ситуацията с водоснабдяването в Стожер към момента и предприетите действия от страна на Общината.

Георгиева припомни, че в началото на август бе издадена заповед за обявяване на частично бедствено положение в село Стожер. Срокът на заповедта бе удължен до 12 септември. Сформирана е експертна комисия, която да работи за решаването на проблема. В нея влизат 7 души – петима от тях са ВиК инженери, а двама са представители на Басейнови дирекции. След извършен оглед, комисията е представила няколко предложения за предприемане на действия.

Георгиева посочи, че дълбокият сондаж в Стожер, от който би следвало да се водоснабдява селото, е бил изведен от експлоатация от ВиК Добрич, без да уведоми Басейнова дирекция – Черноморски район, въпреки това таксите за водоползване  за 2021 г. са платени.

Водозахранването на селото в момента се извършва от два каптажа, за които водното дружество е предприело действия за регистрирането им в Басейнова дирекция –Дунавски район, но все още нямат получено разрешително за ползване на водата за питейно-битови нужди. По думите на служители на ВиК, оттам могат да се предоставят от 2 до 2,5 литра вода на секунда, което по никакъв начин не осигурява нормалното водоподаване на населеното място.

По искане на ВиК-Добрич на 20 август Георгиева е издала заповед за воден режим, като от времето от 22.00 до 6.00 часа е ограничено водоподаването. Целта е да се осигури вода в напорната кула, която през деня да задоволява нуждите на жители. По този начин, чрез режима, частично е решен проблемът в селото. Ако сондажът осигурява количество вода от 3 до 4 л/сек., воден режим няма да е необходим. Предвид твърдението на ВиК-Добрич, че в него няма вода, експертната комисия предложи да се извърши пробно водочерпване, в присъствие на представители на Общината, на Асоциацията на по ВиК. Община Добричка се е свързала с експерт по геология и се очаква в близките дни да бъде извършена проверка на място. Ако има възможност за водочерпване, ще трябва да се монтира нова помпа, ще отпадне необходимостта от въведения режим на водата, посочи Георгиева. Това по думите обаче е временно решение на проблема.

Налице са две предположения за решаване на проблема с безводието, обясни кметът.

Единият вариант е проект за водоснабдяване от водоема на село Дебрене, което предлагат и от ВиК Добрич. Информация на директора на ВиК-Добрич, че от там може да се добива достатъчно количество, което да захранва и Стожер, противоречи на данните, с които разполагат в Басейнова дирекция.

За да бъде стартиран подобен инвестиционен проект, е необходимо да бъдат извършени хидроложки проучвания на всички посочени от ВиК извори, като е необходимо разрешение за водовземане от Басейнова дирекция. Една от следващите стъпки за реализацията на този проект е възлагане на ПУП от страна на Общината след решение на Общинския съвет. След това трябва да бъде възложен и хидрогеоложки доклад.

Георгиева представи възможностите за реализиране на проекта за довежда на вода чрез магистралния водопровод Батово – Добрич. Проектът е разработен през 2017 г. по искане на ВиК-Добрич. Преглед от експерти обаче е установил, че той има редица недостатъци.

Във видеото можете да гледате пълен запис на днешното заседание на Общинския съвет!

Виж видеото

 

http://dobrudjabg.com/novina/razreshiha-izrabotvaneto-na-pup-za-izgrajdaneto-na-vodoprovod-ot-debrene-do-stojer-video-/72212

предишна
 • Стожер
  10° C
  облачно
 • Победа
  10° C
  облачно
 • Карапелит
  11° C
  облачно
 • Овчарово
  10° C
  облачно
 • Ведрина
  10° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре