На 9 февруари е публичното обсъждане на проекта за бюджета на Община Добричка за 2021 г.

01.02.2021

Кметът на Община Добричка Соня Георгиева, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, кани кметове на кметства, кметски наместници, общински съветници, служители, директори на детски градини и училища, председатели на читалищни настоятелства и читалищни секретари, НПО, граждани, граждански сдружения и юридически лица, извършващи стопанска дейност на територията на община Добричка, на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА  2021г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 09.02.2021г. (вторник) в Органова зала „Добрич“ на ул.“Независимост“ № 7 в гр. Добрич, както следва:

 • с кметове на кметства, кметски наместници, общински съветници и служители от администрацията,с граждани, НПО, граждански сдружения и юридически лица, извършващи стопанска дейност на територията на общината от  10.00 часа;
 • с директори на детски градини, училища, председатели на читалищни настоятелства  и читалищни секретари от 11.30 часа.

Становища и предложения по проектобюджета за 2021 г. могат да се представят  в информационния център и на електронен адрес:obshtina@dobrichka.bg, не по-късно от два дни преди провеждане на обсъждането.За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъдат съставени протоколи, които са неразделна част от проекта на общинския бюджет при разглеждането му на заседание на Добрички общинския съвет, гр. Добрич.

Във връзка със Заповед №РД-01-51 от 26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването, в Органова зала ще бъдат приложени следните противоепидемични мерки:

 • спазване на дистанция най-малко от 1,5 м.  между лицата;
 • предоставяне на дезинфектант за ръце на входа на залата;
 • осъществяване на контрол на входа за броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице.
предишна
 • Стожер
  10° C
  предимно облачно
 • Победа
  10° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  9° C
  облачно
 • Овчарово
  10° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  10° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре