Стартира рехабилитацията на улици в девет села в община Добричка

03.08.2021

Официален старт на дейностите по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“ BG06RDNP001-7.001-0028-C01 ще бъде даден на 16 август в село Стефан Караджа. В рамките на проекта ще бъде извършена реконструкция и рехабилитация на десет улици в девет населени места на територията на община Добричка – Стожер, Победа, Котленци, Пчелино, Овчарово, с.Стефан Караджа, Черна, Фелдфебел Денково и Бенковски. Предвиденият финансов ресурс е 1 143 219,69 лева. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен на 17.05.2019г.и се осъществява по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020.На 27.04.2021г. е сключеноДопълнително споразумение с Държавен фонд „Земеделие“ за избраните изпълнители и изпълнението на инвестицията по одобрения проект. Строително-монтажните дейности ще се осъществяват от „Копекс и Ко“ ООД с основна дейност пътно строителство, ремонтно–възстановителни дейности, рехабилитация и поддръжка на пътната мрежа. Възстановяването на десетте улици трябва да  приключи до 17 май 2022 година.

 

 

 

 

 

предишна
 • Стожер
  30° C
  предимно облачно
 • Победа
  30° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  30° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  30° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  30° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре