От 1 март се приемат заявленията за наемане на общински пасища в община Добричка

28.02.2023

Заявления за участие в разпределението и наемането на общински пасища и мери за стопанската 2023/2024 година могат да подадат от 1 до 10 март всички собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани на територията на община Добричка.

Заявленията и приложенията към тях се подават от собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти в Интегрираната информационна система на БАБХ на територията на община Добричка в административната сграда на Общината на ул. „Независимост“ № 20, стая 105, всеки ден от 8.00 до 17.00 часа.

Образец на заявлението може да бъде получен в Центъра за услуги и информация - стая 105 в административната сграда на Община Добричка, в кметствата в населените места, а и от интернет страницата на Общината в секция „Селското стопанство“, подсекция „Пасища и мери“.Към заявлението се прилага единствено копие от удостоверението за пререгистрацията  на животновъдния обект, регистриран по чл.137 от ЗВД.

 

 

предишна
 • Стожер
  22° C
  умерен дъжд
 • Победа
  22° C
  умерен дъжд
 • Карапелит
  22° C
  умерен дъжд
 • Овчарово
  22° C
  умерен дъжд
 • Ведрина
  22° C
  умерен дъжд
следваща
#
#
Нагоре