РЗИ-Добрич: Водата в Дончево и Опанец да не се ползва за питейно-битови цели

22.08.2023

Водата във водопроводната мрежа в селата Дончево и Опанец е с влошено качество и не трябва да се ползва за питейно-битови цели, съобщава в писмо до кмета на Община Добричка Соня Георгиева директорът на РЗИ-Добрич, д-р Светла Ангелова.

„Уведомявам Ви, че при извършено на 01.08.2023 г. и 15.08.2023 г. пробонабиране и изследване на проби вода за пиене по показателите от група „А" от пунктове при крана на потребителите в зона за водоснабдяване 08. Зона Дулапкулак, с. Дончево и с. Опанец, общ. Добричка, е установено, че същите не отговарят по микробиологичен показател Колиформи на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

За отстраняване на съществуващите несъответствия е издадено предписание до водоснабдителното дружество за предприемане на мерки в кратък срок. От страна на „ВиК Добрич“ АД е внесена молба в РЗИ-Добрич за удължаване срока за изпълнение на  горецитираното предписание.

В тази връзка, моля да информирате населението на с. Дончево и с. Опанец, че подаваната във водопроводната мрежа вода не отговаря на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата не следва да се ползва за питейно-битови цели.

Препоръчвам да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, а при невъзможност за закупуване на такава или ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация да се преварява.

След отстраняване на несъответствията в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели във водопроводната мрежа на 08. Зона Дулапкулак, с. Дончево и с. Опанец, общ. Добричка, ще бъдете уведомени допълнително“, заявява д-р Ангелова.

предишна
 • Стожер
  21° C
  ясно небе
 • Победа
  21° C
  ясно небе
 • Карапелит
  22° C
  ясно небе
 • Овчарово
  21° C
  ясно небе
 • Ведрина
  21° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре