Община Добричка стартира прием на документи за предоставяне на топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г.

05.10.2023

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ ИОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД +

Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Добричка  стартира прием на документи за предоставяне на топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г.

 

Обща стойност на проекта е 143 913,60 лева.

        От 01.12.23г. ще продължи предоставянето на топъл обяд в община Добричка, по Процедура за  Директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR003-1.001 "Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс(ПХОМП ЕСФ+)  за 150 жители на общината по населени места,  през зимния сезон на 2023/2024г. и  2024/2025г.

Желаещите да получават топъл обяд трябва да  отговарят на следните  целеви групи:

- лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

-    лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

-  лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

-  лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

-   скитащи и бездомни лица;

-  лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

 

За периода на осъществяване на проекта, топъл обяд ще се предоставя/ супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт/ в работните дни от съответния месец.

 

Желаещите да ползват услугата следва да подадат следните документи:

1.заявление-декларация /по образец/

2.декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /по образец/ в Информационен център ст.105  на Община Добричка  и кметствата на населените места на общината.

 

 Процедурата за прием на документи продължава през целия период на проекта.

 

Установяването на правоимащите лица се извършва от Дирекция "Социално подпомагане“-ГРАД ДОБРИЧ.

 

Допълнителна информация на телефон: 058/600889 в.тел.225

предишна
 • Стожер
  22° C
  умерен дъжд
 • Победа
  22° C
  умерен дъжд
 • Карапелит
  22° C
  умерен дъжд
 • Овчарово
  22° C
  умерен дъжд
 • Ведрина
  22° C
  умерен дъжд
следваща
#
#
Нагоре