Одобриха средствата за дейност „Чистота“ в Община Добричка за 2023 г. (ВИДЕО)

30.11.2022

 30.11.2022 г. 15:02:18 ч. / Михаил Добромиров

Общинският съвет на Община Добричка одобри днес план-сметката за дейност „Чистота“ за 2023г.  Общата заложена сума е над 1,9 милиона лева.  За сметосъбиране и сметоизвозване са предвидени 571 484 лева.

Практиката от предходната 2022 год. за изпълнение на услугата показва, че честотата на извозването на съдовете за събиране на отпадъци в повечето населени места, отговаря на темпа на запълването им и поради тази причина кратностите на извозване през предстоящата 2023 г. се запазва, като в по-големите населени места, като Батово, Бранище, Плачидол и Славеево, както и населените места, в които населението се увеличава през летните месеци е предвидено събирането да се извършва веднъж седмично, се посочва в докладната записка на кмета Соня Георгиева.

Дейността ще се осъществява от три сметосъбиращи автомобила, като за второто шестмесечие е предвидено включването на четвърти специализиран автомобил. Финансирането на доставката му ще се осигури при наличен целеви преходен остатък от 2022г.

За обезвреждане на битовите отпадъци, са заложени 817 101 лева, а за чистота на териториите за обществено ползване, са предвидени 517 556 лева.

Сумата включва разходи за почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци, поддържане на площади, паркове и други територии за обществено ползване, в т.ч. косене на тревни площи, метене и събиране на листа и други отпадъци.

Планирани са разходи в размер на над 390 хиляди лв. за осигуряване на 53 нещатни бройки по трудово правоотношение, в т.ч. 28 цели (8 часа) и 50 (4 часа) половини, и за наемане на лица по граждански договор, които ще поддържат териториите за обществено ползване.

При такса битови отпадъци не са планирани промени.

Пълен запис на днешното заседание на Добрички общински съвет, можете да гледате ТУК!

Виж видеото

https://dobrudjabg.com/novina/odobriha-sredstvata-za-deinost-chistota-v-obshtina-dobrichka-za-2023-g-video-/83405

предишна
 • Стожер
  9° C
  облачно
 • Победа
  9° C
  облачно
 • Карапелит
  9° C
  облачно
 • Овчарово
  9° C
  облачно
 • Ведрина
  9° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре