Увеличиха членския внос на Община Добричка за сдружението МИГ Добричка

25.05.2022

25.05.2022 г. 14:35:08 ч. / Михаил Добромиров

Добричкият общински съвет даде съгласие за увеличение на членския внос на Община Добричка за сдружението МИГ Добричка от 4000 лв. на 6000 лв., считано от текущата 2022 г.

В докладната записка, внесена от Надежда Василева - изпълнителен директор на МИГ Добричка, е посочено, че предвид предстоящ прием на проектни предложения по под-мярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г„ Колективният върховен орган на МИГ Добричка - общото събрание - взе решение сдружението да кандидатства и да реализира проект по под-мярката.

За осигуряване на финансиране за изпълнение на дейностите по под-мярка 19.1, както и за оборотни средства, са направени постъпки пред Общинска банка АД - клон Добрич за отпускане на банков кредит в размер на 100 000 лева. В тази връзка Общото събрание на МИГ Добричка реши представляващият сдружение МИГ Добричка да подпише договор за банков кредит, договор за залог върху вземания и договор за залог на вземане по разплащателна сметка. В изпълнение на това решение е нужен и допълнителен финансов ресурс за обслужване на кредита, тъй като лихвите, дължимите към банката такси и комисиони са недопустим разход, а сдружението не осъществява стопанска дейност и не генерира приходи. Тези разходи ще се покриват за сметка на членския внос, чийто основен източник е Община Добричка, което налага и увеличаване на размера му.

На основание чл.23, ал.1, т.10 от Устава, Общото събрание на сдружение МИГ Добричка реши размерът на годишния членски внос за Община Добричка да бъде 6 000,00 лв., считано от текущата 2022г..

https://dobrudjabg.com/novina/uvelichiha-chlenskiq-vnos-na-obshtina-dobrichka-za-sdrujenieto-mig-dobrichka/78778

предишна
 • Стожер
  8° C
  облачно
 • Победа
  8° C
  облачно
 • Карапелит
  8° C
  облачно
 • Овчарово
  8° C
  облачно
 • Ведрина
  8° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре